Zhodnocení a výběr trhu

V celosvětovém měřítku existuje celá řada trhů, které mohou vykazovat vysoký komerční potenciál. Zhodnocení a výběr optimálního trhu patří k nejvýznamnějším strategickým rozhodnutím mezinárodního marketingu. Cílem je poskytnout exportérovi přehled důležitých zdrojů, kde získá analýzy jednotlivých zemí a oborů a dalších informací z oblasti zahraničního obchodu.

Získejte informace o vybraném trhu a zhodnoťte vaše šance

Informační a asistenční služby pro exportéry jako například vyhledání obchodních kontaktů, teritoriálně zaměřené analýzy, odborně i teritoriálně zaměřené semináře, konzultace se zahraničními zástupci MPO nebo doporučení veletrhů a výstav.

Odborníci v teritoriích i zkušení specialisté v České republice vám pomohou snížit čas, náklady a rizika spojené se vstupem na nové zahraniční trhy.

Pokud uvažujete o vstupu na nové trhy, můžete nově kontaktovat i Klientské centrum, které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí. Nabízí služby ve více než 90 zemích světa.

Exportní konzultanti CzechTrade

Centrum informačních služeb

Exportní vzdělávání

Klientské centrum

Využijte odborné pomoci při vyhledání a oslovení obchodních partnerů v zahraničí

Informační a asistenční služby pro exportéry jako například vyhledání a ověření obchodních kontaktů, oslovení zahraničních firem a zjištění zájmu o spolupráci, organizace obchodního jednání ve vybrané zemi, teritoriálně zaměřené analýzy a konzultace se zahraničními kancelářemi CzechTrade.

Exportní konzultanti CzechTrade

Zahraniční kanceláře CzechTrade

Klientské centrum

Sledujte aktuální dění na zahraničních trzích

Aktuální a ověřené informace ze zahraničních trhů od různých proexportních institucí.

Aktuality z teritorií

Aktuality z oblasti podpory exportu

Uvažujte strategicky a sledujte trendy na zahraničních trzích

Teritoriální a sektorové analýzy, přehledy exportních příležitostí a klíčových oborů v prioritních zemích definovaných Exportní strategií 2012 - 2020, detailní přehledy o vybraných zemích zaměřené primárně na perspektivní trhy prioritních zemí a další užitečné informace.

Sektorové informace

Teritoriální analýzy

Získejte nadstandardní informace z oblasti zahraničního obchodu.

Poradna ICC ČR

Publikace ICC ČR

Mějte přehled o pozici ČR na zahraničních trzích

Ucelený přehled o stavu české ekonomiky a postavení ČR ve světě na jednom místě. Hlavní vývojové trendy, teritoriální a zbožová struktura, obchodní bilance, cenový vývoj, organizační struktura, obchod s EU a hlavními teritoriálními partnery - vše v porovnání s vývojem předcházejícího roku.

Analýzy Zahraničního obchodu ČR