Načítání obsahu dle filtrování
Nalezeno celkem 169 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Bezpečnost, Voda, odpady a životní prostředí), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

Mapová část k popisům systémů vodovodů a kanalizací obce – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Žádost o schválení skladu nebo závodu vedlejších živočišných produktů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (MZe)

Ministerstvo vnitra (MV) Interaktivní PDF

Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva – Ministerstvo vnitra (MV)

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) Online

Žádost o vydání osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o zahájení a ukončení defektoskopických prací na přechodném pracovišti (SÚJB)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem