Načítání obsahu dle filtrování
Nalezeno celkem 67 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Správa majetku, nemovitosti, Stavebnictví a stavební materiály), hledat v celém obsahu portálu.
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o vydání závazného stanoviska pro umístění, povolení, ohlášení stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy (DÚ ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení E (MZ) 6-02 (ÚZIS ČR)

Státní pozemkový úřad (SPÚ ČR)

Žádost o užívání nemovitosti v hospodaření SPÚ – Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Kraj jihočeský Interaktivní PDF

Žádost o vydání stavebního povolení

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Potvrzení o zániku zástavního práva

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Evidenční list pro výrobce / dovozce stavebního materiálu (SÚJB)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem