Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 35 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Témata (Povolení, certifikace, informace), Oblasti podnikání (Zemědělství a lesnictví), hledat v celém obsahu portálu.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) PDF

Žádost o uznání osoby za způsobilou k provedení zkoušek s přípravkem na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o prodloužení platnosti registrace hnojiva (ÚKZÚZ)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

Zmocnění zástupce při zahájení správního řízení o registraci odrůdy, prodloužení registrace a udělení ochranných práv (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o vydání rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře (MZe)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem