Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 96 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Bezpečnost), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Žádost o schválení skladu nebo závodu vedlejších živočišných produktů – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo vnitra (MV) Interaktivní PDF

Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva – Ministerstvo vnitra (MV)

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) Online

Žádost o vydání osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) – Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o zahájení a ukončení defektoskopických prací na přechodném pracovišti (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami – plánované činnosti (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF MS Office

Registrační karta radiačního pracovníka (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci otevřených zdrojů záření (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o výrobě generátoru záření za čtvrtletí (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF

Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF

Ohlašovací formulář k používání schváleného typu drobného zdroje ionizujícího záření (SÚJB)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem