Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 57 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Chemický průmysl), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o výjimku v užití denaturačního prostředku (MZe)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o zahájení a ukončení defektoskopických prací na přechodném pracovišti (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami – plánované činnosti (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF MS Office

Registrační karta radiačního pracovníka (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o výrobě, dovozu, vývozu nebo distribuci otevřených zdrojů záření (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Hlášení o výrobě generátoru záření za čtvrtletí (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF

Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF

Ohlašovací formulář k používání schváleného typu drobného zdroje ionizujícího záření (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) PDF

Žádost o registraci dovozu, vývozu nebo distribuci generátoru záření – registrační formulář A2 (SÚJB)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) MS Office

Čestné prohlášení o délce praxe (SÚJB)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem