Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 9 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Metrologie, zkušebnictví a technická normalizace), hledat v celém obsahu portálu.
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Žádost o registraci pro oprávnění k provádění oprav a/nebo montáží stanovených měřidel – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Oznámení o uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Žádost o prověření způsobilosti metrologického střediska k ověřování stanovených měřidel – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Žádost o prověření způsobilosti k úřednímu měření – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Žádost o posouzení shody a certifikaci – postup D, D1, E, E1, H, H1 – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Žádost o posouzení shody a certifikaci – postup A2, B, F1, G, H, H1 – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI) MS Office

Žádost o ES ověření – posouzení shody – Český metrologický institut (ČMI)

Český metrologický institut (ČMI)

Žádost o vydání osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ (ČMI)

Pravidelné novinky e-mailem