Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 36 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Správa majetku, nemovitosti), hledat v celém obsahu portálu.
Státní pozemkový úřad (SPÚ ČR)

Žádost o užívání nemovitosti v hospodaření SPÚ – Státní pozemkový úřad (SPÚ)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Potvrzení o zániku zástavního práva

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o stavební povolení k vodním dílům – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Český statistický úřad (ČSÚ) Online

Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů (Ceny NB 1-04)

Český statistický úřad (ČSÚ) Online

Měsíční výkaz o nájemném z bytu (Ceny Nájem 1-12)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí (součástí pozemku se stala stavba)

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby, do katastru nemovitostí

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem