Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 21 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Zdravotnická technika), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci T (MZ) 1-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu T (MZ) 2-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou) T (MZ) 1-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) L (MZ) 2-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách L (MZ) 4-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb A (MZ) 1-01 – (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Výkaz o počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení L (MZ) 3-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování E (MZ) 4-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 3-01 (ÚZIS ČR)

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) E (MZ) 2-01 (ÚZIS ČR)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem