Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 10 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Témata (Dotace a financování), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Žádost o poskytnutí dotace pro účastníka Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo kultury (MK) MS Office

Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Ministerstvo kultury (MK) MS Office

Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury (MK) MS Office

Návrh na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) MS Office

Žádost soukromého subjektu o státní dotaci de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) MS Office

Strukturovaný rozpočet projektu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) MS Office

Popis projektu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) MS Office

Pracovní plán projektu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (MZV)

Pravidelné novinky e-mailem