Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 40 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Témata (Zahraniční obchod), hledat v celém obsahu portálu.
Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

Společný vstupní doklad při dovozu krmiv a potravin ze třetích zemí – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Licenční správa MPO Online

Žádost o certifikaci k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení souhrnného povolení pro vývoz více příjemcům mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro přepravu z jiného členského státu EU do ČR – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro přepravu z ČR do jiného členského státu EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro jednorázový vývoz mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o posouzení potřeby povolení k zamýšlenému vývozu zboží dvojího použití (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Hlášení o vývozech zboží dvojího použití na základě všeobecných vývozních povolení (Licenční správa MPO)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem