Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 175 výsledků v Formuláře, hledat v celém obsahu portálu.
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) PDF

  Žádost o uznání osoby za způsobilou k provedení zkoušek s přípravkem na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o prodloužení platnosti registrace hnojiva (ÚKZÚZ)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení (MZe)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin – Ministerstvo zemědělství (MZe)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

  Zmocnění zástupce při zahájení správního řízení o registraci odrůdy, prodloužení registrace a udělení ochranných práv (MZe)

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Online

  Žádost o změnu autorizovaných zástupců (MPO)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o vydání rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře (MZe)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti (MZe)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

  Žádost o vydání mezinárodních certifikátů pro vývoz osiva do zemí EU a třetích zemí (MZe)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o certifikaci k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o udělení souhrnného povolení pro vývoz více příjemcům mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o udělení povolení pro přepravu z jiného členského státu EU do ČR – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o udělení povolení pro přepravu z ČR do jiného členského státu EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o udělení povolení pro jednorázový vývoz mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Žádost o posouzení potřeby povolení k zamýšlenému vývozu zboží dvojího použití (Licenční správa MPO)

  Licenční správa MPO Online

  Hlášení o vývozech zboží dvojího použití na základě všeobecných vývozních povolení (Licenční správa MPO)

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem