Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 177 výsledků v Formuláře, vyfiltrováno dle: Témata (Podnikatelské prostředí), hledat v celém obsahu portálu.
Finanční správa ČR (FS ČR) Online Interaktivní PDF

Žádost o kompenzační bonus pro s. r. o.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) PDF

Žádost o uznání osoby za způsobilou k provedení zkoušek s přípravkem na ochranu rostlin (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

Žádost o prodloužení platnosti registrace hnojiva (ÚKZÚZ)

Finanční správa ČR (FS ČR) Online Interaktivní PDF

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

Zmocnění zástupce při zahájení správního řízení o registraci odrůdy, prodloužení registrace a udělení ochranných práv (MZe)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Online

Žádost o změnu autorizovaných zástupců (MPO)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o vydání rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti (MZe)

Ministerstvo zemědělství (MZe) Online

Žádost o vydání mezinárodních certifikátů pro vývoz osiva do zemí EU a třetích zemí (MZe)

Licenční správa MPO Online

Žádost o certifikaci k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení souhrnného povolení pro vývoz více příjemcům mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro přepravu z jiného členského státu EU do ČR – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro přepravu z ČR do jiného členského státu EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro jednorázový vývoz mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o posouzení potřeby povolení k zamýšlenému vývozu zboží dvojího použití (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Hlášení o vývozech zboží dvojího použití na základě všeobecných vývozních povolení (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Návrh na vydání licenčního potvrzení pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra – zahraniční obchod s vojenským materiálem (mimo území EU) (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení souhrnné licence pro transfer – zahraniční obchod s vojenským materiálem (na území EU) (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o registraci k využívání obecné licence pro transfer – zahraniční obchod s vojenským materiálem (na území EU) (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení povolení pro vícenásobný vývoz mimo EU – zahraniční obchod se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení licence pro nákup a prodej – zahraniční obchod s vojenským materiálem (mimo území EU) (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o vydání povolení fyzické osobě pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o vydání povolení právnické osobě pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

Licenční správa MPO Online

Žádost o udělení licence pro dovoz nebo vývoz vojenského materiálu (mimo území EU) (Licenční správa MPO)

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem