Kategorie
Filtrování obsahu

Instituce

Témata

Oblasti podnikání

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva (ÚKZÚZ)

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) MS Office

  Žádost o prodloužení platnosti registrace hnojiva (ÚKZÚZ)

  Ministerstvo vnitra (MV) MS Office

  Potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území České republiky nad 72 hodin

  Ministerstvo vnitra (MV) MS Office

  Potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území České republiky do 72 hodin

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) MS Office

  Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2

  Finanční správa ČR (FS ČR) Online Interaktivní PDF

  Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Online

  Žádost o dotaci z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) MS Office

  Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost

  Předchozí články Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem