Nepovinná příloha č. 2 – Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem – Finanční správa ČR (FS ČR)

Nepovinná příloha č. 2 – Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem se přikládá se k přiznání k dani z převodu nemovitostí. Tuto daň upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Platnost formuláře od
01.11.2017Formulář verze 25 5523 MFin 5523 – vzor č. 2

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.