Oznámení o podezřelé transakci, významné ztrátě nebo krádeži prekurzorů výbušnin – Český báňský úřad (ČBÚ)

Oznamovatel hlásí na příslušný orgán každou ztrátu, krádež nebo podezřelý nákup výrobku považovaného za prekurzor výbušniny, který obsahuje chemickou látku v mezi stanovené zákonem.

Instituce
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2017Informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.