Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR za zdaňovací období roku 2021 (FS ČR)

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2021.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 4

Finanční správa postupně nahrazuje interaktivní formuláře PDF webovými aplikacemi. Elektronické formuláře jsou od poloviny února dostupné na portále www.mojedane.cz, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.

Pokyny:

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.