Žádost o zrušení registrace k dani z příjmů, k dani silniční nebo k dani z přidané hodnoty – Finanční správa (FS ČR)

Žádost o zrušení registrace k dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, k dani silniční nebo k dani z přidané hodnoty. Plní také funkci hlášení o tom, že plátce nebo plátcova pokladna přestala mít alespoň 1 poplatníka pojistného na důchodové spoření.

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Verze formuláře 25 5129 MFin 5129 – vzor č. 5

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.