Značení výrobků obsahující prekurzor výbušnin – Český báňský úřad (ČBÚ)

Instituce:
Český báňský úřad (ČBÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Hospodářský subjekt je povinen podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s požadavkem čl.5 nařízení označit výrobek obsahující prekurzory výbušnin podléhající omezení etiketou s jednotným textem. Značení výrobků jednotným způsobem v rámci EU je uvedeno v tomto dokumentu.

Značení výrobků obsahující prekurzor výbušnin – Český báňský úřad (ČBÚ)

Hospodářský subjekt je povinen podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s požadavkem čl.5 nařízení označit výrobek obsahující prekurzory výbušnin podléhající omezení etiketou s jednotným textem. Značení výrobků jednotným způsobem v rámci EU je uvedeno v tomto dokumentu.Další informace naleznete na webových stránkách Českého báňského úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem