Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 70 výsledků v Průvodce podnikáním > Informace a návody ke službám veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Pro podnikatele a společnosti), hledat v celém obsahu portálu.
09. 01. 2021

Podpora nestátních neziskových organizací

Národní dotační podpora nestátních neziskových organizací je v rámci MMR směřována do několika oblastí - bydlení, rozvoj regionů a cestovní ruch.

09. 01. 2021

Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje mimo jiné také národní podporu do oblasti bydlení.

09. 01. 2021

Podpora v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje národní dotace v rámci oblasti cestovní ruch.

08. 01. 2021

Přeshraniční poskytování zboží

Volný pohyb zboží je základním předpokladem fungování vnitřního trhu. Usnadňuje jej technická harmonizace výrobků a princip vzájemného uznávání.

21. 12. 2020

Přeshraniční poskytování služeb – OSVČ

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční posky...

21. 12. 2020

Přeshraniční poskytování služeb

Firmy nebo podnikatelé mohou dočasně či příležitostně poskytovat své služby na území jiného členského státu, aniž by se tam museli usazovat.

21. 12. 2020

Zápis a vznik obchodní korporace

Podrobné informace o zápisu do obchodního rejstříku a vzniku obchodní korporace.

21. 12. 2020

Proces založení a vzniku obchodní korporace

Další podrobné informace o průběhu založení a vzniku obchodní korporace.

21. 12. 2020

Splacení vkladů a živnostenské oprávnění

Výklad k dalším nutným předpokladům pro vznik podnikající obchodní korporace - splacení vkladů a živnostenské oprávnění.

21. 12. 2020

Náležitosti zakladatelského právního jednání

Povinný obsah právních dokumentů, kterými jsou zakládány obchodní korporace.

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem