Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 25 výsledků v Průvodce podnikáním > Informace a návody ke službám veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Provoz podniku), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Přeshraniční poskytování služeb – OSVČ

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční posky...

21. 12. 2020

Poskytování digitálního obsahu

Právní úprava poskytování digitálního obsahu a práva z vadného plnění.

21. 12. 2020

Prodlení

Porušení závazku neplněním řádně a včas; nároky z prodlení.

21. 12. 2020

Práva z vadného plnění u kupní smlouvy

Práva z vadného plnění u kupní smlouvy mezi podnikateli a ze spotřebitelské kupní smlouvy.

21. 12. 2020

Školící nebo asistenční služby pro podnikatele týkající se jejich povinností vůči spotřebitelům

Dostupné služby pro vzdělávání podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva.

21. 12. 2020

Zvláštní pravidla pro některé smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Národní pravidla pro organizované akce a pro podomní prodej.

21. 12. 2020

Pravidla, která se pro spotřebitelské smlouvy uplatní nad rámec evropského práva

Národní specifika spotřebitelských smluv.

21. 12. 2020

Rozdíly mezi kupní smlouvou uzavíranou mezi podnikateli a spotřebitelskou kupní smlouvou

Zvláštní pravidla pro kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli.

21. 12. 2020

Pravidla týkající se obsahu smluv

Rozdíly týkající se obsahu smluv uzavíraných mezi podnikateli a se spotřebiteli.

21. 12. 2020

Pravidla týkající se uzavírání smluv

Rozdíly při uzavírání smluv mezi podnikateli a se spotřebiteli.

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem