Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 34 výsledků v Průvodce podnikáním > Informace a návody ke službám veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Ukončení činnosti podniku), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Povinnosti likvidátora

Likvidátor vykonává řadu povinností k naplnění účelu likvidace (zpeněžení majetku, uspokojení věřitelů atd.).

21. 12. 2020

Neplatnost, neúčinnost a odporovatelnost právních jednání poškozujících věřitele

Zvýhodňující či poškozující jednání dlužníka lze v insolvenčním řízení postihnout.

21. 12. 2020

Povolení a schválení oddlužení

Oddlužení navrhuje poctivý dlužník, který je schopen plnit minimální splátku, nebo má zpeněžitelný majetek. Volbu způsobu oddlužení mají věřitelé.

21. 12. 2020

Konec likvidace

Konec likvidace.

21. 12. 2020

Důvody zahájení likvidace

Likvidace nastupuje po uplynutí doby nebo dosažení účelu založení, z rozhodnutí orgánu právnické osoby či veřejné moci nebo ze zákona.

21. 12. 2020

Ukončení oddlužení

Oddlužení končí usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení.

21. 12. 2020

Náklady insolvenčního řízení

Náklady insolvenčního řízení se kryjí z majetkové podstaty. Primárně je hradí dlužník, sekundárně se buď hradí ze zálohy navrhovatele, nebo státem.

21. 12. 2020

Přihlašování pohledávek věřitelů

Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty.

21. 12. 2020

Povinnosti insolvenčního správce

Povinnosti insolvenčního správce závisí na způsobu řešení úpadku.

21. 12. 2020

Předpoklady výkonu funkce insolvenčního správce

Insolvenčním správcem může být pouze odborně způsobilá osoba, s praxí, vybavením a disponující příslušným povolením.

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem