Kategorie
Filtrování obsahu

Oblast formulářů

Instituce

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF

  Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění

  Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) PDF MS Office

  Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

  Zdravotní pojišťovny PDF Interaktivní PDF

  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (dle specifikací) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

  Český telekomunikační úřad (ČTÚ) MS Office

  Vzor žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře (ČTÚ)

  Český telekomunikační úřad (ČTÚ) Online

  Žádost o udělení, změnu, prodloužení, odnětí, převod oprávnění k využívání čísel nebo vrácení přeplatku (ČTÚ)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) Interaktivní PDF

  Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso – Ministerstvo zemědělství (MZe)

  Ministerstvo zemědělství (MZe) MS Office

  Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku – Ministerstvo zemědělství (MZe)

  Předchozí články Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem