Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků – agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015
Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků – agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP) – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP) představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.V případech, kdy hrozínebezpečí poškození půdní úrodnosti, zahrnuje rovněž mikrobiologické, fyzikální rozbory, případně rizikové prvky.

Formulář v gesci Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků – agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)
Pravidelné novinky e-mailem