Kategorie
Filtrování obsahu

Teritorium

Informační zdroj

Témata

Oblasti podnikání

Fáze podnikání

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  03. 08. 2020

  Jemen: Souhrnná teritoriální informace

  Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu (Saúdská Arábie) ke dni

  03. 08. 2020

  Jemen: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Zahraniční obchod a investice

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Vztahy země s EU

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  03. 08. 2020

  Jemen: Kontakty

  © Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

  Odpovědnost za vady a záruka za jakost
  28. 07. 2020

  Odpovědnost za vady a záruka za jakost

  Problematika odpovědnosti za vady a záruky za jakost bývá veřejností často nesprávně vykládána. Z toho důvodu je tomuto tématu věnována zvláštní pozor...

  Registr smluv
  27. 07. 2020

  Registr smluv

  Ačkoliv povinnosti zezákona o registru smluv vyplývají především pro subjekty veřejné správy, druhou stranou smluv, které mají být na základě tohoto z...

  Podnikatelský plán během krize přepracujte
  27. 07. 2020

  Podnikatelský plán během krize přepracujte

  Přehodnoťte svůj dosavadní byznys plán. Jakákoli výraznější krize nebo celospolečenská změna je vždycky signálem k tomu, abyste svůj stávající podnik...

  SPECIÁL: Brexit očima exportérů
  03. 07. 2020

  SPECIÁL: Brexit očima exportérů

  Britové v referendu v roce 2016 rozhodli jednoznačně: Odcházíme z Evropské unie. Proces vystoupení Velké Británie začal v březnu 2017 aktivací článku...

  Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku
  15. 06. 2020

  Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku

  Zákonem č. 163/2020 Sb., uveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. 4. 2020, dojde s účinností od 1. 7. 2020 ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon...

  Aplikace E-start – Systém kurzové prevence
  15. 06. 2020

  Aplikace E-start – Systém kurzové prevence

  Systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u Vaší pohledávky nebo závazku. Cílem aplikac...

  Pojistné smlouvy
  04. 06. 2020

  Pojistné smlouvy

  Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

  Pozvání do České republiky
  28. 05. 2020

  Pozvání do České republiky

  Pozvání ověřené Policií České republiky (dále jen „Pozvání“) opravňuje zvoucí osobu k pozvání cizince k pobytu na území České republiky. Ověřené Pozv...

  Podnikání zahraničních osob v ČR
  19. 05. 2020

  Podnikání zahraničních osob v ČR

  Jaké jsou možnosti, pokud jde o podnikání zahraničních osob na území České republiky? Jaké podmínky musí být splněny, aby zahraniční osoba mohla na úz...

  Desatero pro obchodování s Litvou
  15. 05. 2020

  Desatero pro obchodování s Litvou

  Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Litvou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

  Desatero pro obchodování s Ruskem
  15. 05. 2020

  Desatero pro obchodování s Ruskem

  Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ruskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

  Desatero pro obchodování s Bulharskem
  15. 05. 2020

  Desatero pro obchodování s Bulharskem

  Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Bulharskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem