Kategorie
Filtrování obsahu

Teritorium

Informační zdroj

Témata

Oblasti podnikání

Fáze podnikání

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Desatero pro obchodování s Tureckem
  15. 05. 2020

  Desatero pro obchodování s Tureckem

  Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Tureckem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

  05. 05. 2020

  Haiti: Souhrnná teritoriální informace

  Zastupitelský úřad

  05. 05. 2020

  Haiti: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

  1.1. Oficiální název státu, složení vlády 1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,...

  05. 05. 2020

  Haiti: Zahraniční obchod a investice

  2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo 2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU 2.3. Komoditní struktura 2.4. Zóny v...

  05. 05. 2020

  Haiti: Vztahy země s EU

  3.1. Zastoupení EU v zemi 3.2. Obchodní vztahy země s EU 3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU 3.1. Zastoupení EU v zemi Zpět na začátek

  05. 05. 2020

  Haiti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let 4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu 4.3. Vzájemná výměna v oblasti služe...

  05. 05. 2020

  Haiti: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

  5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty 5.2. Kalendář akcí 5.1. Nejperspektivnějš...

  05. 05. 2020

  Haiti: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

  6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej 6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, ce...

  05. 05. 2020

  Haiti: Kontakty

  7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu 7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých instituc...

  Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice
  30. 04. 2020

  Smlouva o dílo - náležitosti, právní úprava, definice

  Smlouva o dílo je mezi podnikateli jedním z nejčastěji používaných smluvních typů. Článek pro čtenáře shrnuje jednak její základní náležitosti, věnuje...

  Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)
  29. 04. 2020

  Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

  Článek přináší náhled do problematiky věcí nehmotných, a to s důrazem na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Úvodní část je věnována úpravě nehmot...

  Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku
  31. 03. 2020

  Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

  Článek seznamuje čtenáře s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak ...

  Nabývání vlastnictví
  30. 03. 2020

  Nabývání vlastnictví

  Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný poje...

  Zaknihování akcií
  30. 03. 2020

  Zaknihování akcií

  Do přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo zaknihování akcií spíše výjimečnou záležitostí. Akciové společnosti odrazoval zej...

  SPECIÁL: Brexit očima exportérů
  09. 03. 2020

  SPECIÁL: Brexit očima exportérů

  Britové v referendu v roce 2016 rozhodli jednoznačně: Odcházíme z Evropské unie. Proces vystoupení Velké Británie začal v březnu 2017 aktivací článku...

  Podnikatelská provozovna – Základní požadavky k provozování podnikatelské provozovny
  06. 03. 2020

  Podnikatelská provozovna – Základní požadavky k provozování podnikatelské provozovny

  Společenství vlastníků z pohledu orgánů společenství a jejich pravomocí
  02. 03. 2020

  Společenství vlastníků z pohledu orgánů společenství a jejich pravomocí

  Bytové spoluvlastnictví je nejrozšířenějším modelem vlastnictví nemovitých věcí určených k bydlení v České republice. Problematika společenství vlast...

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  29. 02. 2020

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pob...

  Přípustnost sledování zaměstnanců
  27. 01. 2020

  Přípustnost sledování zaměstnanců

  Jedním z důležitých zadání pro současnou i budoucí pracovněprávní legislativu je řešení konfliktu mezi ochranou soukromí a osobních údajů zaměstnanců...

  CzechTrade pohledem firem ve videích
  15. 01. 2020

  CzechTrade pohledem firem ve videích

  Zástupci firem přibližují přínosy spolupráci s agenturou CzechTrade na poli pronikání na zahraniční trhy. Největší přidanou hodnotu agentury CzechTra...

  Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
  13. 01. 2020

  Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické o...

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění
  13. 01. 2020

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění

  Evidenční listy důchodového pojištění (dále též „ELDP“) jsou dokumenty, které vedou organizace za své zaměstnance. Na ELDP jsou uvedeny doby pojištěn...

  Základy exekučního řízení
  10. 01. 2020

  Základy exekučního řízení

  Přestože podnikatel disponuje pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu, nemá ještě zdaleka vyhráno. Často se totiž stává, že i přes toto pravom...

  10. 01. 2020

  Vzor: Exekuční návrh

  Vzor exekučního návrhu. Možnost stažení ve formátu MS Word.

  Dobrovolné důchodové pojištění
  09. 01. 2020

  Dobrovolné důchodové pojištění

  Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je od 1. 1. 1996 možná u osob starších 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění. Důvodů pro ú...

  Srí Lanka: Souhrnná teritoriální informace
  09. 01. 2020

  Srí Lanka: Souhrnná teritoriální informace

  Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

  Srí Lanka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
  09. 01. 2020

  Srí Lanka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

  © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

  Srí Lanka: Zahraniční obchod a investice
  09. 01. 2020

  Srí Lanka: Zahraniční obchod a investice

  © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

  Srí Lanka: Vztahy země s EU
  09. 01. 2020

  Srí Lanka: Vztahy země s EU

  © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

  Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
  09. 01. 2020

  Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  © Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem