Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 17 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Veřejné zakázky
  28. 09. 2020

  Veřejné zakázky

  Článek představuje pokud možno komplexní přehled obsáhlé problematiky veřejných zakázek. Přináší přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis p...

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
  25. 09. 2020

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

  Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimkou je zákon o daních ...

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

  Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

  Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění
  08. 09. 2020

  e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění

  Evidenční listy důchodového pojištění (dále též „ELDP“) jsou dokumenty, které vedou organizace za své zaměstnance. Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění...

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ
  03. 09. 2020

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ

  Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a...

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec
  03. 09. 2020

  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec

  Zaměstnanec, který je z titulu pracovního vztahu účasten pojištění, je poplatníkem pojistného, které činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné ...

  Nemocenské pojištění – OSVČ
  03. 09. 2020

  Nemocenské pojištění – OSVČ

  Podmínky nároku na nemocenské a výpočet dávek nemocenského pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Nemocenská se poskytuje za kalendářn...

  Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
  03. 09. 2020

  Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

  Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na nemocenském pojištění povinen plnit stanovené povinnosti v nemocenském pojištění.

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem