Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 39 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání
  30. 10. 2020

  Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání

  Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu k podpoře rozvoje českých firem. Stát podporuje inovativní ...

  Typy organizačních struktur a jejich členění
  07. 01. 2020

  Typy organizačních struktur a jejich členění

  Článek přibližuje důvody pro vznik různých organizačních struktur v rozličných typech podniků a popisuje jejich základní charakteristiky. Nejčastěji s...

  23. 10. 2019

  Překlenovací příspěvek

  Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a kter...

  23. 10. 2019

  Příspěvek na zapracování

  Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru ...

  23. 10. 2019

  Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení nového společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem

  Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce nové pracovní místo a obsazuje je uchazečem o zaměstnání, kterému nelze zajistit...

  23. 10. 2019

  Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

  Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel p...

  01. 01. 2017

  Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů

  Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chrán...

  01. 01. 2017

  Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

  Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výděl...

  06. 05. 2013

  Znalosti a konkurenční výhoda

  Rozbor znalostí jakožto základu konkurenční výhody. Význam a transfer explicitních, tacitních a implicitních znalostí, vliv podnikové kultury a strukt...

  06. 05. 2013

  Zdroje a konkurenční výhoda

  Dokument se věnuje podnikovým zdrojům a způsobům a strategiím jejich získávání. Zároveň rozebírá i změny v jejich charakteru a obsáhlou část dokumentu...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem