Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 8 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Paraguay: Souhrnná teritoriální informace
  16. 12. 2019

  Paraguay: Souhrnná teritoriální informace

  Rozcestník vám přináší jedinečné informace z teritoria Paraguay, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na zahraniční trh. Všechny informace jsou...

  Paraguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
  16. 12. 2019

  Paraguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires1.1. Oficiální název státu, složení vlády1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demog...

  Paraguay: Zahraniční obchod a investice
  16. 12. 2019

  Paraguay: Zahraniční obchod a investice

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU2.3. ...

  Paraguay: Vztahy země s EU
  16. 12. 2019

  Paraguay: Vztahy země s EU

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires3.1. Zastoupení EU v zemi3.2. Obchodní vztahy země s EU3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU3.1. Zastoupe...

  Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
  16. 12. 2019

  Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu4.3. ...

  Paraguay: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
  16. 12. 2019

  Paraguay: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty5.2. Kalen...

  Paraguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
  16. 12. 2019

  Paraguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej6.2. ...

  Paraguay: Kontakty
  16. 12. 2019

  Paraguay: Kontakty

  © Velvyslanectví ČR v Buenos Aires7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zasto...

  Pravidelné novinky e-mailem