Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 16 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  23. 10. 2019

  Překlenovací příspěvek

  Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a kter...

  23. 10. 2019

  Příspěvek na zapracování

  Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru ...

  23. 10. 2019

  Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení nového společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem

  Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce nové pracovní místo a obsazuje je uchazečem o zaměstnání, kterému nelze zajistit...

  23. 10. 2019

  Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

  Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel p...

  01. 01. 2017

  Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů

  Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chrán...

  01. 01. 2017

  Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

  Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výděl...

  06. 08. 2015

  Žádost o poskytnutí dotace z „Národního programu podpory cestovního ruchu“

  Každoročně jsou vyhlašovány podprogramy podpory rozvoje cestovního ruchu. Dotace může dosáhnout až 50 procent investičních, resp. neinvestičních nákla...

  22. 07. 2014

  Vzniku pohledávek se dá předejít

  Pohledávky tvoří dvacet až čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je fakt, kterému by vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost, říká v rozhovo...

  05. 05. 2012

  Financování vývozu

  Financováním vývozu se rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na inves...

  09. 05. 2011

  Seznam zastoupení zahraničních bank v České republice

  Abecední seznam zastoupení zahraničních bank registrovaných Českou národní bankou, které mohou provádět bezplatné zprostředkování styků mezi zastupova...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem