Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 11 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Občan a pořizování územních a regulačních plánů
  12. 08. 2020

  Občan a pořizování územních a regulačních plánů

  Územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán a projednávaná urbanistická studie mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivni...

  20. 08. 2018

  Princip vzájemného uznávání ProCoP - informační místo o požadavcích na výrobky na MPO

  Princip vzájemného uznávání se uplatňuje ve sféře volného pohybu zboží u výrobků, které nejsou na evropské úrovni harmonizovány. Podle tohoto principu...

  26. 10. 2011

  Český institut pro akreditaci

  Český institut pro akreditaci, o.p.s., (ČIA) je jediný národní akreditační orgán České republiky notifikovaný Evropskou komisí v souladu s nařízením (...

  23. 08. 2011

  Rada pro metrologii a její komise

  Rada pro metrologii (dále Rada) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Posláním Rady ...

  23. 08. 2011

  Národní metrologický systém České republiky

  Náklady na měření hodnot fyzikálních a technických veličin a s tím související činnosti (zejména technická normalizace, akreditace a posuzování shody)...

  29. 06. 2011

  Technické normy a jejich využití v praxi

  V České republice je právním předpisem upravujícím technické požadavky na výrobky a problematiku technických norem zákon č. 22/1997 Sb., o technických...

  12. 04. 2011

  Úřední měření – autorizace krok za krokem

  Úředním měřením rozumíme metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny.Jedná se o stano...

  12. 04. 2011

  Posuzování shody výrobků – autorizace krok za krokem

  Posuzováním shody výrobků rozumíme činnosti, při nichž se zjišťuje shoda výrobku s požadavky českých technických předpisů. Tyto činnosti pro jednotliv...

  12. 07. 2010

  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

  ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním Úřadu je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů Čes...

  01. 11. 2005

  Přehled certifikace systémů řízení

  Certifikace znamená potvrzení souladu, shody skutečného stavu produktu, systému, znalostí apod. se stanovenými specifikacemi, obvykle nějakým standard...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem