Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 16 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob
  07. 10. 2020

  Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

  Po vyřazení nemovitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organiz...

  Úplatný převod nepotřebného movitého majetku
  06. 10. 2020

  Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

  Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Misterstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organizační...

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

  Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

  Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

  Občan a pořizování územních a regulačních plánů
  12. 08. 2020

  Občan a pořizování územních a regulačních plánů

  Územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán a projednávaná urbanistická studie mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivni...

  Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku
  15. 06. 2020

  Úprava institutů souvisejících s vlastnictvím a správou nemovitých věcí v novele občanského zákoníku

  Zákonem č. 163/2020 Sb., uveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. 4. 2020, dojde s účinností od 1. 7. 2020 ke změně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoní...

  Nemovitosti
  29. 07. 2019

  Nemovitosti

  Dokument poskytuje základní orientaci v problematice nemovitostí. Bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající s...

  Pohledávky
  30. 05. 2019

  Pohledávky

  Možnosti oprávněné osoby při vymáhání pohledávek, tedy možnostech domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. Popsána je problematika pohledávek, ze...

  Společenství vlastníků a problematika bytových družstev
  29. 03. 2019

  Společenství vlastníků a problematika bytových družstev

  Seznámení s problematikou společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Vymezení základních pojmů a institutů spojených s uvedenou problematiko...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem