Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 18 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR
  02. 10. 2018

  Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

  Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Publikovanou zprávu připravila Světová banka na žádost Ministerstva fina...

  05. 01. 2015

  Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2013

  Cílem publikace je poskytnout široké odborné veřejnosti informace o vývoji a dosažených výsledcích jednotlivých výrobních oddílů zpracovatelského prům...

  30. 08. 2013

  Indexy cen vývozu a dovozu (červen 2013)

  V červnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné r...

  07. 11. 2012

  Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2011

  Statistická ročenka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR poskytuje základní informace o českém zahraničním obchodu za období 2005-2011. Zdrojem dat jsou...

  05. 09. 2011

  Ročenka zahraničního obchodu ČR - 2010

  Statistická ročenka poskytuje základní informace o českém zahraničním obchodu za období 2004-2010. Zdrojem dat jsou údaje, které publikoval Český stat...

  10. 08. 2011

  Přímé investice českých firem v zahraničí podle teritoriální struktury

  Dokument poskytující údaje o českých přímých investicích v zahraničí za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 členěných podle teritoriální struktur...

  21. 02. 2011

  Vnější ekonomická rovnováha

  Vnější ekonomická rovnováha země se posuzuje především dle platební bilance daného státu.Text popisuje horizontální strukturu platební bilance včetně ...

  30. 04. 2010

  Online katalog Ústřední statistické knihovny ČSÚ

  Od začátku prosince 2004 je na internetových stránkách Českého statistického úřadu ČSÚ zpřístupněna Ústřední statistická knihovna online katalog. V do...

  03. 06. 2009

  Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

  NACE (akronym z názvu "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes") je statistickou klasifikací ekonomických čin...

  11. 05. 2009

  Nomenklatura územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature Unit of Territorial Statistic)

  Regionální politika Evropské unie (EU) spočívá ve vyrovnání hospodářských, sociálních a dalších rozdílů mezi regiony. K tomuto účelu byla v EU vytvoře...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem