Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 48 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Pojistné smlouvy
  04. 06. 2020

  Pojistné smlouvy

  Článek popisuje především úpravu závazkových vztahů v pojištění vzniklém dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), konkrétně pak...

  Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)
  29. 04. 2020

  Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky (práva duševního vlastnictví)

  Článek přináší náhled do problematiky věcí nehmotných, a to s důrazem na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

  Nabývání vlastnictví
  30. 03. 2020

  Nabývání vlastnictví

  Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem...

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
  29. 02. 2020

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

  Možnosti kontroly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény ze strany zaměstnavatele. Často se uvádí, že zaměstnanec pobí...

  Základy občanského soudního řízení
  30. 12. 2019

  Základy občanského soudního řízení

  Základy občanského soudního řízení. Seznámení se strukturou soudní soustavy v ČR, s náležitostmi podání k soudu, s průběhem samotného řízení a jeho zá...

  Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení
  31. 10. 2019

  Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení

  Právnické i fyzické osoby, ať již podnikající či nepodnikající, se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se obecně...

  Nemovitosti
  29. 07. 2019

  Nemovitosti

  Dokument poskytuje základní orientaci v problematice nemovitostí. Bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající s...

  Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí
  28. 07. 2019

  Snížení mzdových nákladů v rámci úspor závodu ohroženého krizí

  Možnosti zaměstnavatelů, kteří zvažují jednostranné snížení platu zaměstnancům nebo dokonce jejich propouštění. Pro mnoho zaměstnavatelů jsou tato opa...

  Pohledávky
  30. 05. 2019

  Pohledávky

  Možnosti oprávněné osoby při vymáhání pohledávek, tedy možnostech domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. Popsána je problematika pohledávek, ze...

  Novela insolvenčního zákona 2019
  29. 04. 2019

  Novela insolvenčního zákona 2019

  Rok 2019 přináší rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, jejíž převážná část nabývá účinnosti 1. 6. 2019 a která kromě řady změn technického charakteru...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem