Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 51 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  05. 06. 2019

  Základní informace o Licenční správě

  Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v ...

  Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu
  15. 09. 2018

  Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu

  Článek obsahuje přehled antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu. Přehled je pravidelně aktualizován Ministerstvem průmyslu a ...

  Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice
  09. 07. 2018

  Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice

  Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která byla založena v ...

  Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)
  06. 06. 2018

  Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)

  Elektronický obchod přináší nové ekonomické příležitosti. Pro plné využití tohoto potenciálu je třeba vytvořit globální pravidla. Na to se zaměřuj Svě...

  Platné dohody o podpoře a ochraně investic
  22. 05. 2018

  Platné dohody o podpoře a ochraně investic

  Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána. U každé smlouvy je uvedeno datum podpisu dohody, dat...

  Platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění
  22. 05. 2018

  Platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Dokument poskytuje přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku. Pro každý z ab...

  Usnadňování obchodu ve WTO
  18. 04. 2018

  Usnadňování obchodu ve WTO

  Usnadňování obchodu (Trade Facilitation) je ve Světové obchodní organizaci (WTO) součástí Rozvojové agendy z Doha (Doha Development Agenda; DDA). Tato...

  Přijímání nových členů do WTO
  12. 04. 2018

  Přijímání nových členů do WTO

  Členská základna Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) se neustále rozšiřuje. Dokument uvádí současné uchazeče o členství ve WT...

  Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO
  11. 04. 2018

  Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO

  Mezi jeden z výstupů XI. Ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires v prosinci 2017 patřilo podepsání společného prohláše...

  Obchod a životní prostředí ve WTO
  11. 04. 2018

  Obchod a životní prostředí ve WTO

  Článek se zabývá problematikou obchodu a životního prostředí, jejím zařazením do pracovního programu Světové obchodní organizace (World Trade Organiza...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem