Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Nalezeno celkem 47 výsledků v Návody a rady, hledat v celém obsahu portálu.
  Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce
  30. 10. 2020

  Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce

  Pod číslem 285/2020 Sb. byla schválena dlouho diskutovaná tzv. koncepční novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (...

  Žádost o zrušení daňové registrace
  25. 09. 2020

  Žádost o zrušení daňové registrace

  Pokud daňový subjekt přestane splňovat podmínky, na jejichž základě byl registrován (tj. zejména skončí platnost jeho povolení či oprávnění k podnikat...

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
  25. 09. 2020

  Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

  Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimkou je zákon o daních ...

  Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků
  25. 09. 2020

  Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků

  Opravné prostředky dělíme na řádné, ty jsou upraveny v části čtvrté zákona o správě daní a poplatků a mimořádné opravné prostředky, které najdeme v čá...

  Žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů
  16. 09. 2020

  Žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů

  Centrální registr úvěrů (dále též "CRÚ"), provozovaný Českou národní bankou, je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových a obdobných...

  Odevzdání padělané bankovky nebo mince
  16. 09. 2020

  Odevzdání padělané bankovky nebo mince

  Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout. Pokud jste zjistili, že bankovka nebo mince ve vašem vlastni...

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

  Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Poskytování údajů z katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
  14. 09. 2020

  Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

  Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, které získají úřední oprávnění k výkonu této činnosti. K získán...

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
  14. 09. 2020

  Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

  Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem