Afghánistán: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

    7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

    7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

    7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

    7.4. Internetové informační zdroje

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa: St. No. 8, House No. 337, Wazir Akbar Khan, Kabul
Telefon: sekretariát +93 798 417 418, v naléhavých případech +93 793 486 577
Fax: není
E-mail: kabul@embassy.mzv.cz

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

  • MZV ČR, odbor Asie, sekretariát: +420 224 182167
  • MPO ČR, oddělení Afriky, Asie a Austrálie: +420 224 852 832

Velvyslanectví ČR v Kábulu je jedinou českou institucí v Afghánistánu. ČSA do této destinace nelétají, nemají zde kancelář. Nejkratší a spolehlivá letecká spojení jsou přes Istanbul (Turkish Airlines) a Dubaj (Emirates).

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nejsou zavedena. Pozemní telefonní síť funguje jen v některých regionech. V případě nouze lze kontaktovat ZÚ Kábul.

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem