Afghánistán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

 

    5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

    5.2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap.

HS 8433 – Stroje, zařízení žací, mláticí; sekačky trávy ap.

HS 8436 – Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap. líhně

HS 8438 – Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj .

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj.

HS 8602 – Lokomotivy, lokotraktory, ostatní tendry

HS 8607 – Části, součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej.

HS 8608 – Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap.

Civilní letecký průmysl

HS 8411 – Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8413 – Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny

HS 8526 – Přístr. radiolok. ap. radiové pro řízení dálkové

HS 8805 – Katapulty letecké aj. příst. pro výcvik letecký

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory ap.

HS 8501 – Motory, elektrické generátory

HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou, osobní

HS 8704 – Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem

HS 8430 – Stroje ost. srovnávací ap.; pluhy, frézy sněžné

HS 8431 – Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj.

HS 8474 – Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj.

HS 8704 – Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8708 – Části, součásti vozidel motor. osob. aj., traktorů

Energetický průmysl

HS 8501 – Motory, elektrické generátory

HS 8503 – Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

HS 8507 – Akumulátory elektrické vč. separátorů

HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj. ovládací

HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost. izolované aj.

CPA 42.91 – Vodní díla a jejich výstavba

Obranný průmysl

HS 9302 – Revolvery, pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 – Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost.

HS 9304 – Zbraně ostatní ne zbraně sečné, bodné

HS 9306 – Bomby, granáty, miny náboje ap. střelivo ostatní

Dopravní průmysl a infrastruktura

V Afghánistánu za přispění donorů (především Světové a Asijské rozvojové banky) dochází k rozvoji železniční a silniční sítě, letectví a výstavby energetických sítí (plynovody, ropovody, elektrické sítě, atd.) či rozvoji veřejné dopravy ve městech.

Plánuje se výstavba nových úseků silniční sítě „ring road“, která by měla zabezpečit propojení hlavních provincií v Afghánistánu a následně jejich propojení se silniční sítí sousedních států. Ve výstavbě jsou úseky Herat – Cheghcheran, Chora-Nilli. Hlavní důraz se klade na výstavbu silnice spojující Polkhumri – Herat v délce 300 km. Výstavba silnice má být dokončena v roce 2020 a tím dojde k propojení „ring road“. České firmy mají možnost uplatnit své výrobky a služby v tendrech Světové banky a afghánských institucí (např. dodávky turbín, generátorů, čerpadel, kolejového materiálu, lokomotiv, vagónů, autobusů, a nákladních vozidel).

Důlní, těžební a ropný průmysl

Afghánistán je nesmírně bohatý na nerostné suroviny (mramor, onyx, uhlí, měď, ropa, zemní plyn, zlato, železná ruda atd.). Důlní průmysl by mohl být tahounem ekonomického růstu Afghánistánu. Budování infrastruktury je plánováno s přihlédnutím na lokaci ložisek nerostného bohatství. Pro zahájení těžby budou potřeba zdvihací zařízení, stroje na těžbu a důlní technika, poté stroje na zpracování a úpravu vytěžených surovin, včetně logistické podpory.

Energetický průmysl

I přesto, že v energetické oblasti má Afghánistán značný potenciál a to zejména v oblasti budování vodních elektráren a využití alternativních zdrojů energie (sluneční, větrná apod.), Afghánistán není energeticky soběstačný a musí 2/5 elektrické energie dovážet. Afghánistán nemá vybudovanou infrastrukturu pro přenos elektrické energie. V této souvislosti je plánováno vybudování přenosové soustavy v rámci projektu CASA 1000. Vlivem nepokojů a bojové činnosti v oblastech výstavby přenosové soustavy dochází k prodlevám a další práce jsou zastaveny. Budování přenosové soustavy TUTAP se potýká s obdobným problémem.

V Herátu se plánuje výstavba plynové elektrárny, která bude využívat zemní plyn dodávaný plynovodem TAPI.

V Mazar-e-Sharifu se plánuje výstavba plynové elektrárny s instalovaným výkonem 200 MW. Elektrárna má být zásobena plynem z vlastních zdrojů.

V provincii Kandahár se plánuje výstavba solární elektrárny s instalovaným výkonem 10MW.

Obranný průmysl

S odchodem spojeneckých jednotek a se změnou systému financování ozbrojených složek Afghánistánu lze počítat s možnostmi dodávek obranné techniky, výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky. Je poptávka na provedení generálních oprav vrtulníků Mi-17 a Mi-24/35. Afghánská vláda také zvažuje nákup bitevních vrtulníků Mi-24/35. Také většina vojenských základen mise NATO se bude v nadcházejících letech proměňovat na mezinárodní a národní letiště. Příležitosti pak budou v dodávkách přístrojové a radarové techniky, bezpečnostních systémů, provádění generálních oprav vrtulníků atp.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělský sektor, stejně jako potravinářský průmysl, je značně nerozvinuté. Zemědělství je do značné míry subvencováno ze zahraničí, zaměstnává až 44 % populace a podílí se 22 % na tvorbě HDP. Země není potravinově soběstačná, neboť místní zemědělství je velmi neefektivní. Zemědělská produkce je značně závislá na těžko předvídatelných proměnných (množství sněhu, objemu jarních dešťů) a proto jednou z priorit vlády je rekonstrukce a výstavba nových zavlažovacích kanálů. Signifikantní je produkce ovoce a ořechů, pistácií, brambor, mandlí a šafránu.  V zemi neexistuje registr hospodářských zvířat a zdejší genofond hospodářských zvířat je značně erodován. Metody a způsoby obdělávání zemědělské půdy jsou zastaralé. Potenciál ČR leží v dodávkách zemědělských strojů, budování skladovacích a zpracovatelských kapacit a zavádění moderních metod hospodaření, vybudování registru hospodářských zvířat, provádění školení a dodávkách živého skotu.

Železniční a kolejová doprava

Afghánská vláda zvažuje propojení vnitřní železniční sítě a napojení jednotlivých provinčních sítí na páteřní sít. Vláda hodlá prodloužit železniční síť spojující zemi s Íránem až do Herátu. Potenciál ČR leží v dodávkách kolejí, lokomotiv a matriálu na stavbu železničních tratí.

Aktuální sektorové příležitosti pro Afghánistán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy zabývající se zbožím vyrobených v Afghánistánu se z bezpečnostních důvodů často konají v Turecku, Tádžikistánu, Dubaji či Singapuru.

Akce

Sektor

Datum

Organizátor

Trade Show „International“

Zemědělství

22.–25. 3. 2018

Ministerstvo zemědělství

High-Tech Agricultural Machinery

Zemědělství

19.–20. 9. 2018

Ministerstvo zemědělství

It is Great, It is made in Afghanistan

Obchod

5.–8. 12. 2018

The Ministry of Commerce and Industries

Afghan Plast Exhibition

Obchod

1.–5. 5. 2018

ACCI

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem