Afghánistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

 • 1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
 • 2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
 • 3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
 • 4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
 • 5. Smluvní základna mezi oběma státy
 • 6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-afghánský bilaterální obchod měl v posledních třech letech klesající tendenci. Rozvoj ekonomických vztahů je pro ČR prioritou. Z hlediska svého potenciálu je Afghánistán důležitým partnerem ČR především v oblastech zemědělství, infrastruktury, důlního a obranného průmyslu.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD (tis.)

USD (tis.)

USD (tis.)

USD (tis.)

2013

12 124

88

12 212

12 036

2014

12 408

349

12 757

12 059

2015

6 305

53

6 358

6 252

2016

8 456

399

8 854

8 057

2017

3477

140

3617

3337

2018   

17 081

159

17 240

16 922

 Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Afghánistánu  1. 1. 2017  –  31. 12. 2017

Název zboží

Netto (kg)

Statistická hodnota USD (tis.)

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

967 851

892

Letadla kosmické lodě jejich součásti části

5 250

687

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

6 512

661

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

33 834

289

Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

9 554

234

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toaletní a podobné

17 818

215

Obuv kamaše a podobné výrobky části těchto výrobků

4 196

128

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg a podobné

64

126

Plasty a výrobky z nich

17 716

117

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

2 961

57

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz z Afghánistánu  1. 1. 2017  –  31. 12. 2017

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

123

60

Koberce aj krytiny podlahové textilní

613

41

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

595

21

Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy

6 120

7

Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

3

7

Obuv kamaše a podobné výrobky části těchto výrobků

20

2

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toaletní a podobné

120

0

Plasty a výrobky z nich

3

0

Výrobky kožené sedlářské řemenářské a podobné

3 300

0

Knihy noviny obrazy aj výr polygraf tištěné

14

0

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Kábul zaznamenává zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem o studium v českém a anglickém jazyce. Česká republika také realizuje za pomocí ZÚ program vládních stipendií pro afghánské studenty. ČR může být atraktivní turistickou destinací především v oblasti lázeňství a rehabilitace.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kábul jsou známy minimální české přímé investice v Afghánistánu. V České republice působí tři soukromé subjekty, které poskytují služby v oblastech ekonomických informací, prezentací a podnikatelských misí:

Česko Afghánská smíšená obchodní komora v České republice
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 905
Fax: +420 224 828 907
E-mail: info@obchodnikomora.cz
Web: www.obchodnikomora.cz

Afghan Czech Union Consorcium
Jankovcova 1037/49 Classic 7 – Building C 170 00 Prague 7 Czech Republic
Tel.: +420255733400
E-mail: info@acuc.af 

Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
Na Pankráci 14 140 00 Praha 4
Tel.: +420 296 348 804
E-mail: csok@csok.cz

V současné době jsou dle informací Afghánské investiční agentury (AISA) registrovány následující české subjekty v Afghánistánu:

Aktivity

Firma

Původ

Status

Datum založení

Místní zaměstnanci

Logistic Services

Omega Point Logistic Services

Czech Republic-

Limited

30. 6. 2013

0

Logistic Service

Star Union Logistic Services Company

Czech Republic-Afghanistan

Partnership

30. 6. 2013

0

Construction

Chakorawa Artan Construction

Czech Republic-Czech Republic

Limited

24. 4. 2003

300

Engineering Consultancy Services

IKP Praha consulting Services

Czech Republic-Afghanistan

Limited

7. 8. 2013

3

Business Consultancy Services

Star Asia consultancy Services

Czech Republic-Czech Republic

Limited

26. 8. 2013

20

Logistic Service

Lom Praha Trade

Czech Republic-Czech Republic

Limited

18. 4. 2016

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných smluv mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán:

 • Dohoda o leteckých dopravních službách mezi Československou republikou a Královstvím afghánským (Praha, 28. 5. 1960)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
 • Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou (Praha, 22. 4. 1981)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981)
 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky (Kábul, 19. 12. 1981)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s tím, že článek 9 této Dohody nebude nadále platný ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán (Kábul, 29. 4. 1987)

Většina dohod neodpovídá realitě současných ani možných budoucích bilaterálních vztahů a zejména vnitropolitické situaci v Afghánistánu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR se prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) dlouhodobě podílí na podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Afghánistánu. V koncepci ZRS na období 2010–2017 byl Afghánistán zařazen v nejvyšší kategorii tzv. prioritních zemí s programem spolupráce. Identifikovanými prioritami ZRS byly zemědělství, voda a sanitace a vzdělávání. Průřezovými tématy jsou mj. podpora kapacit afghánských institucí, podpora re-integrace afghánských uprchlíků, rovné příležitosti žen či prevence drogových závislostí a negativních jevů s drogami spojených. Nová koncepce ZRS zařadila Afghánistán do zemí specifických bez alokace finančních prostředků.

Bilaterální a trilaterální projekty

V roce 2017 byly v AF realizovány bilaterální a trilaterální projekty v objemu 14 496 207 Kč. Sektorové zaměření odpovídalo Střednědobému programu spolupráce mezi ČR a Afghánistánem a pokračovala tak spolupráce v klíčových oblastech vzdělávání a zemědělství. Jde zejména o zvyšování praktických znalostí a dovedností místních farmářů, posilování odborných kapacit afghánských vládních institucí a probíhá také podpora zemědělského školství. V roce 2017 pokračovala spolupráce v oblasti vzdělávání afghánských specialistů na drogovou prevenci. Vzhledem ke složité bezpečnostní a politické situaci Afghánistánu jsou české rozvojové projekty soustředěny zejména na klidnějších provinciích (Bamyan a Balch) a v hlavním městě Kábul.

Název projektu

Místo realizace

Realizátor

Rozpočet (Kč)

Podpora kvality zemědělského vzdělávání v Afghánistánu prostřednictvím modelových škol

Balh

Člověk v tísni, o.p.s.

8 996 207

Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

Kabul

Společnost Podané ruce, o.p.s.

2 000 000

Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-výzkumných kapacit na Univerzitě Bamyan (Afghánistán)

Bamyan

Česká zemědělská univerzita v Praze

1 500 000

Podpora vykořeněných obyvatel Afghánistánu – East West Livelihoods Initiative

Herát, Jalalabad

Člověk v tísni, o.p.s.

2 000 000

Celkem

14 496 207

Malé lokální projekty

ČR od r. 2011 realizuje ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Kábulu a místními subjekty tzv. malé lokální projekty (MLP). Tyto projekty napomáhají zviditelnění ČR v AF, jakož i k rozvoji kontaktů mezi afghánskými a českými odborníky a institucemi. V letech 2012ľ2017 bylo realizováno 32 projektů zejména v oblasti vzdělávání a ve vědecké a kulturní spolupráci, také ve zdravotnictví.

V roce 2017 byl realizován MLP financovaný odborem LPTP s názvem „Improvement of Electoral Reform’s process and Preparation for next Elections“. V rámci projektových aktivit byla poskytnuta metodická pomoc místní NNO Election and Transparency Watch Organizations of Afghanistan. Výstupem projektu byla publikace „Transparent and Inclusive Elections“, která shrnula poznatky NNO s procesem přípravy parlamentních voleb v Afghánistánu. Náklady na projekt 261.986,78 Kč.  

Název projektu

Místo realizace

Rozpočet (Kč)

Nákup počítačů pro počítačovou učebnu dívčí střední školy Zarghoona

Kábul

441 638,61 Kč

Obnova 30ti metrového vysutého mostu

Kunar

436 549,80 Kč

Kurz šití pro ženy

Kábul

456 735,12 Kč

Dar diagnostického zařízení pro potřeby nemocnice AGIH 

Kábul

454 870,74 Kč

Rozvoj psychiatrické a protidrogové kliniky Shefa

Kábul

432 674,67 Kč

Instalace klimatizace na střední škole Zarghoona

 

199 996,78 Kč

Celkem

2 422 465,72 Kč

Humanitární pomoc

MZV v roce 2017 poskytlo humanitární pomoc ve prospěch nedokumentovaných afghánských navrátilců z Pákistánu ve výši 5 mil. Kč. O poskytnutí humanitární pomoci informoval dopisem dne 3. července 2017 ředitel ORS vedení IOM v Afghánistánu. Humanitární pomoc byla poskytnuta na realizaci projektu „Humanitarian assistance to undocumented Afghan returnees from Pakistan“Humanitární pomoc byla realizována cestou IOM.

Peněžní dar vlády ČR

Dne 29. srpna 2012 vláda ČR svým usnesením č. 638 schválila poskytnutí peněžního daru vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů ve výši 20 mil. Kč v roce 2014 a dále na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil (Afghan National Security Forces, ANSF) v celkové výši 40 mil. Kč ročně v letech 2015–2017. Následně vláda svým usnesením 514 ze dne 8. června 2016 schválila poskytnutí finanční pomoci ve výši 40 mil. Kč v letech 2018–2020. 

Alokace finančních prostředků

 

Podpora afghánských rozvojových programů

Podpora fungování afghánských bezpečnostních sil

2014

20 mil. Kč

2015

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2016

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2017

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2018

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2019

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2020

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2014 – 2020

140 mil. Kč

120 mil. Kč

Celkem

260 mil. Kč

Alokace finančních prostředků na jednotlivé projekty

20 mil. Kč-ARTF

5 mil. Kč – LOTFA

15 mil. Kč – NATF

Education Quality Reform in Afghanistanů; 5 mil Kč

Civilian Policing-LOTFA (Support to Payroll Management)

ANDSF Medical Reagents

Multiple sectors (including ARTF) – National Horticulture and Livestock Project; 5 mil. Kč

Multiple sectors (including ARTF)- zbytek, který nelze alokovat dle smlouvy z ARTF; 10 mil. Kč

Vysílání expertů

V rámci programu „Vyslání expertů“ firma SUDOP Brno realizovala projekt „Vypracování analýz a doporučení na zlepšení infrastruktury veřejné dopravy v Kábulu, Afghánistánu“. V průběhu realizace projektu čeští odborníci vykonali dvě pracovní cesty. V rámci druhé pracovní cesty byla provedena prezentace analýzy a vypracovaných doporučení pro primátora a zástupce odborné veřejnosti. Výstupy projektu byly velmi kladně přijaty a primátor požádal ČRA o prodloužení projektových aktivit a vypracování detailní studie RBT (Rapid bus transport). Náklady na projekt byly plánovány ve výši 500.000 Kč.

Studie proveditelnosti

V rámci programu „Studie proveditelnosti“ se realizovali aktivity projektu „Přesné mapování nebezpečných oblastí bez přítomnosti geodeta v Afghánistánu“. Do projektových aktivit byla zapojena NNO ČvT. Náklady na projekt byly plánovány ve výši 500 000 Kč.

Vládní stipendia – v akademickém roce 2017/2018 ke studiu na českých vysokých školách nastoupili tři studenti z Afghánistánu. Nově schválená koncepce vládních stipendií s udělováním stipendií pro afghánské studenty již nepočítá.

Celkové nálady na ZRS v Afghánistánu v za rok 2017 byly 63 180 658 Kč.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem