Afghánistán: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Adresa: Ministry of Interior Road, Charahi Sedarat, Shahr-e-Naw (Opposite the Ministry of Interior), Kabul
Telefon: +93 (0) 202 200443, +93 (0)799 09 50 04
Fax: +32 (2) 473 00 46
E-mail: delegation-afghanistan@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/index_en.htm

Vedoucí Delegace EU do srpna 2017 působí rovněž v roli zvláštního představitele EU pro Afghánistán (tzv. „EUSR“). Post byl zřízen v roce 2001 jako nerezidentní a od roku 2010 působí přímo v zemi. Delegace EU plní tak funkce Evropské komise a plní sektorové agendy (zejména ekonomické a rozvojové aspekty) a v roli EUSR představuje i zahraničně-politický rozměr.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní Bilance Afghánistánu s EU

Rok

Import

Export

Obrat

Saldo

 

Hodnota mil. €

Růst v %

Hodnota mil. €

Růst v %

Hodnota mil. €

Hodnota mil.

2013

59

3.6

575

-39.1

517

634

2014

48

-18.8

489

-15.0

441

537

2015

30

-36.9

312

-36.2

282

342

2016

25

-16.6

269

-13.7

244

294

2017

22

-11.1

330

22.6

308

352

Zdroj:European Commission

Komodity

 

Import

Export

 

Hodnota v mil. €

 Rok

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Celkem

48

30

25

22

489

312

269

330

Potraviny a živá zvířata

14

5

3

4

31

38

35

42

Tabák a nápoje

0

0

0

0

12

11

9

10

Materiály kromě paliva

12

12

7

10

1

2

2

2

Minerální oleje a mazadla

0

0

0

0

54

5

8

8

Zvířecí tuky, rostlinné oleje, tuky

0

0

0

0

0

0

0

0

Chemikálie a související produkty

1

1

1

1

111

49

74

74

Hotové výrobky

2

5

6

4

11

12

13

14

Stroje a dopravní prostředky

3

2

2

2

234

167

100

132

Nezařazené průmyslové výrobky

5

1

1

1

22

22

21

35

Komodity a transakce

11

4

5

0

3

2

1

7

Jiné

0

0

0

0

10

4

7

5

Zdroj: European Commission-Directorate General for Trade

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU aktivně vnímá a bedlivě sleduje roli všech regionálních aktérů, kteří hrají zásadní roli pro udržení trvalého míru v Afghánistánu. Je si vědoma, že bez jejich aktivní podpory se ani Afghánistán a ani region nebude moci stabilizovat. Na bruselské konferenci o Afghánistánu se EU aktivně připojila k regionálním aktérům a mezinárodnímu společenství a znovu potvrdila své odhodlání přispět k politickému procesu směřujícímu k trvalému míru a usmíření v regionu. Tento proces se musí realizovat na základě pravidla Afghan-led a Afghan-owned a musí být v souladu s ústavu Afghánistánu. Celkově Evropská unie poskytuje Afghánistánu 300 milionů EUR rozvojové a humanitární pomoci ročně a to až do roku 2020. Tato částka zahrnuje pomoc i v souvislosti s migrační krizí.

V říjnu 2014 předložila Evropská komise svůj víceletý indikativní program pro Afghánistán (MIP 2014–2020), v němž vyčlenila nové finanční prostředky na rozvoj ve výši 1,4 miliardy EUR na období 2014–2020. V rámci tohoto programu se EU zaměřuje na rozvoj zemědělství a venkova, které jsou pro zaměstnanost a další hospodářský růst nezbytné.

Na bruselské konferenci k Afghánistánu, která se konala v říjnu 2016 se mezinárodní společenství zavázalo k podpoře mírového procesu, trvalého a udržitelného rozvoje Afghánistánu. Ze strany mezinárodního společenství byla přislíbena finanční pomoc ve výši 13,6 mld. EUR, z čehož Evropská unie a její členské státy slíbily 5 miliard EUR na období 2016–2020. Tento příslib nyní činí Evropskou unii jako celek největším partnerem pro rozvojovou spolupráci v Afghánistánu. Jedná se o výjimečnou úroveň financování, která zajistí, že Afghánistán zůstane na cestě politické a hospodářské stability.

Evropská unie se zapojila do strategicko-politického dialogu s afghánskou vládou v rámci Afghanistan National Peace and Development Framework (ANDPF) a v rámci National Priority Programmes (NPP). Tyto programy jsou zaměřeny na posílení postavení žen, rozvoj zemědělství, infrastruktury, měst atd. V průběhu bruselské konference byla podepsána smlouva State Building Contract (SBC) ve výši 200 milionů EUR a poskytla tolik potřebně zdroje do rozpočtu afghánské vlády na zajištění výkonu státních funkcí a poskytování základních služeb pro občany.

Dne 18. února 2018 byla v průběhu Mnichovské bezpečnostní konference podepsána Dohoda o spolupráci a rozvojovém partnerství (CAPD) mezi EU a Afghánistánem, která formalizovala stávající spolupráci mezi EU a Afghánistánem v smluvním vztahu. Smlouva byla podepsána vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini a ministrem financí Afghánistánu Eklilem Ahmadem Hakimim za přítomnosti prezidenta Afghánistánu Ashrafa Ghaniho. Podepsaná dohoda odráží zásady a podmínky, na nichž bude založeno budoucí partnerství mezi EU a Afghánistánem. Důraz je kladen na pravidelný politický dialog včetně problematiky lidských práv, zejména práv žen a dětí, které jsou definovány jako základní prvky této dohody. Dohoda poskytne základ pro rozvoj vzájemně prospěšných vztahů v rostoucí škále hospodářských a politických oblastí, jako je právní stát, zdravotnictví, rozvoj venkova, vzdělávání, věda a technologie, jakož i opatření pro boj proti korupci, praní špinavých peněz, financování terorismu, organizovanému zločinu a šíření narkotik. Rovněž předpokládá spolupráci v oblasti migrace. Dohoda o spolupráci rovněž umožní EU a Afghánistánu společně řešit globální otázky společného zájmu, jako je jaderná bezpečnost, nešíření zbraní a změna klimatu.

Rozvojová pomoc EU v Afghánistánu

 

Slib (mil. Eur)

Vyplaceno (mil. EUR)

2012

283,61

199,63

2013

316,86

188,41

2014

297,90

270,50

2015

275,00

173,00

2016

362,00

268,00

Zdroj: DEU

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kábulu (Afghánistán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem