Albánie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tiraně (Albánie)

V roce 1992 byla podepsána Dohoda o obchodu a spolupráci s EU a Albánie. Od dubna 2009 vstoupila v platnost Stabilizační a asociační dohoda EU s Albánií. V témže roce Albánie formálně požádala o vstup do EU. Evropská komise však neshledala Albánii připravenou na započetí přístupových jednání, zejména kvůli dlouhodobým politickým sporům v zemi. Od prosince 2010 však byl liberalizován vízový režim mezi EU a Albánií a zrušena krátkodobá víza do zemí schengenského prostoru pro Albánce. Albánie je oficiální kandidát pro přístup do EU od června 2014 a následně Albánii byly EU stanoveny podmínky (5 klíčových reforem) pro zahájení přístupových jednání. V roce 2016 Evropská komise doporučila zahájení přístupových rozhovorů s Albánií, nicméně Německo ohlásilo, že do konce roku 2018 bude zahájení přístupových rozhovorů s Albánií vetovat. Doporučení EK zahájit přístupová jednání s Albánií nebylo vyslyšeno pro odpor Francie ani červnu 2019. Nakonec bylo politického rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií (a Severní Makedonií) přijato v průběhu videokonference ministrů zahraničních věcí 24. 3. 2020, v době plného vypuknutí epidemie COVID-19 v Evropě.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Albánii (Delegation of the European Union to Albania)
Adresa ústředí:  ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali II, 17th floor
Tel.: +355 4 222 8320, 222 0871, 222 8479, 223 4294
Fax: +355 4 223 0752
Email: delegation-albania@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Albánii dlouhodobě největším obchodním partnerem. Neprojevuje se to pouze při zahraničně-obchodní výměně, která pro Albánii představuje více než 2/3 zbožové výměny, ale i v oblasti zahraničních investic ze strany členských zemí EU. EU je tradičně nejvýznamnějším partnerem Albánie v zahraniční rozvojové spolupráci nehledě na bilaterální rozvojovou pomoc členských zemí, která je rovněž významná. Albánská levná a kvalifikovaná pracovní síla nachází dlouhodobé uplatnění na trhu práce EU, zejména v sousedním Řecku a v Itálii. Početné albánské menšiny žijící v členských státech EU včetně ČR posilují skrz své podnikatelské aktivity obchodní vazby zaměřené mnohdy právě na zemi svých předků, tj. Albánii. 

Albánie je kandidátskou zemí pro členství v EU a dne 24. 3. 2020 EU rozhodla o zahájení přístupových jednání s Albánií a také Severní Makedonií.

Vztahy Albánie a EU v datech:

 • 1992: Dohoda o obchodu a spolupráci. Albánie může využívat program PHARE.
 • 1997: Regionální přístup. Rada ministrů EU stanovila politickou a ekonomickou podmíněnost pro rozvoj dvoustranných vztahů.
 • 1999: EU předložila návrh Stabilizačního a asociačního procesu (SAP) pro 5 zemí jihovýchodní Evropy včetně Albánie. Byly dokončeny studie k Stabilizační a asociační dohodě (SAD). Albánie profitovala ze samostatných obchodních preferencí s EU.
 • 2000: Rozšíření bezcelního přístupu albánských výrobků na trhy zemí EU.
 • 2000 (červen): Zasedání Rady ve Feira: oznámení, že všechny země SAP jsou potenciální kandidáti pro členství v EU.
 • 2000: Záhřebský summit: SAP oficiálně schválen jako politika EU vůči zemím Západního Balkánu.
 • 2001: První rok nového programu CARDS speciálně připraven pro země SAP.
 • 2001: Doporučení EK pro jednání o SAD s Albánií. Evropská Rada v Göteborgu (červen) pozvala EK, aby předložila draft směrnice o jednání o SAD.
 • 2003 (leden): Zahájení rozhovorů o SAD mezi EU a Albánií.
 • 2003 (červen), Soluň: SAP potvrzen jako politika EU pro země Západního Balkánu.
 • 2004 (červen): Rozhodnutí Rady o principech evropského partnerství pro Albánii.
 • 2005 (prosinec): Rozhodnutí Rady o principech a upraveném evropském partnerství pro Albánii.
 • 2006 (12. červen): Podpis SAD.
 • 2006: Albánská vláda přijala Národní plán k implementaci SAD, který stanovuje priority, jejichž splnění je podmínkou pro ratifikaci SAD členskými státy EU. SAD s EU albánský parlament ratifikoval 27. 7. 2006.
 • 2006 (6. září): Evropský parlament schválil SAD s Albánií.
 • 1. 4. 2009 vstoupila v platnost SAD mezi EU a Albánií.
 • 28. 4. 2009 Albánie požádala o členství v EU.
 • 15. 11. 2009 EU jednomyslně schválila přihlášku Albánie do EU.
 • 9. 11. 2010 EK vydává tzv. Opinion s 12 doporučeními, jejichž naplněním podmiňuje zahájení přístupových rozhovorů s Albánií.
 • 2010 (prosinec): zavedení bezvízového styku Albánie s EU.
 • 2012 (říjen): doporučení EK k udělení kandidátského statusu za předpokladu přijetí 3 zákonů.
 • 2013 (říjen): doporučení EK k udělení kandidátského statusu.
 • 2014 (červen): udělení kandidátského statusu Albánii.
 • 2016 (listopad) EK doporučila zahájení přístupových rozhovorů EU s Albánií, nicméně Německo prohlásilo, že zahájení přístupových rozhovorů bude až do konce roku 2018 vetovat
 • 2017 (květen): EK opětovně doporučila na základě hodnocení v country reportu zahájení přístupových rozhovorů EU s Albánií
 • 2018 (červen): EK opětovně doporučila na základě hodnocení v country reportu zahájení přístupových rozhovorů EU s Albánií
 • 2020 (březen): EU rozhodla na doporučení EK o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Od roku 2014 má Albánie možnost čerpat z prostředků v rámci IPA II. Finální verze IPA II na léta 2014–2020 byla schválena v červenci 2014. Podle schváleného dokumentu může Albánie v letech 2014–2020 čerpat prostředky za 649,4 mil. EUR. Nejvíce prostředků (320,5 mil. EUR) půjde na reformy v souvislosti s přípravou Albánie na členství v EU. Na socio-ekonomický a regionální rozvoj je pro Albánii vyčleněno 168 mil. EUR. Na zaměstnanost, sociální politiku, vzdělání, podporu rovnosti mezi pohlavími a rozvoj lidských zdrojů půjde 69 mil. EUR. Do sektoru zemědělství a na rozvoj venkova směřuje 92 mil. EUR.  

Dosud Albánie čerpala prostředky v rámci IPA 2007–2013.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tiraně (Albánie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem