Alžírsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie (Délégation de l’Union européenne) v Alžíru (https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Alžírska s preferenčním režimem dle Euro-středomořské dohody zřizující sdružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou z roku 2005, zkráceně označované jako asociační dohoda. V období mezi roky 2006 a 2016 se však obchodní výměna mezi Evropskou unií a Alžírskem dostala do záporných čísel a hodnota dovozu z EU za tu dobu vzrostla hned dvakrát. Aktuálně nejen na dovoz z EU uplatňuje Alžírský stát režim sejfguardů, tj. supercel, označovaných jako DAPS, který stanovuje cla v rozmezí 30 – 120 % na dovoz přibližně 1100 položek. Opatření je v rozporu s ustanoveními asociační dohody a Evropská komise podniká potřebné kroky k nápravě obchodních vztahů.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na současné projekty rozvojové spolupráce s Alžírskem je z fondů EU vyčleněno přibližně132 mil. EUR. Přehled programů a projektů je uveden na internetových stránkách Delegace evropské unie v Alžíru na adrese https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr v kapitole Projets. Strategické sektory rozvojové spolupráce jsou definovány Akčním plánem na období 2018 – 2020 a patří mezi ně podpora při diverzifikaci místní ekonomiky, místní rozvoj a demokratizace, energetika a životní prostředí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace