Alžírsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mld. USD

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

34,7

30,0

34,8

44,4

38,2

Dovoz

51,7

60

60

60

53

Saldo

-17,0

-27,7

-22,4

– 15,7

-14,8

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země

Podíl

Itálie

15,96

Francie

12,92

Španělsko

11,91

USA

9,76

Brazílie

5,99

Turecko

5,64

Nizozemsko

5,32

Velká Británie

4,63

Portugalsko

2,64

Belgie

2,57

Indie

2,47

Tunisko

2,16

Čína

2

Korejská republika

1,99

Kanada

1,91

Zdroj: Alžírská celní správa

 

Struktura dovozu

Země                   

Podíl

EU

47,5

– Francie

10,35

– Itálie

7,91

– Španělsko

7,65

– Německo

6,88

– Polsko

1,62

Čína

16,99

USA

3,52

Turecko

5

Argentina

4,1

Brazílie

2,6

J. Korea

2,6

Indie

2,81

Saudská arábie

1,51

Rusko

1,97

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu z Alžírska do ČR

Komodita

Podíl

ropa a zemní plyn

94,54

potravinářské výrobky

1

jiné komodity

4,46

celkem

100,0

 

Struktura dovozu z ČR do Alžírska

 

 

Název zboží Stat. hodnota CZK(tis.)
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 629 861
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické                                                                                                                                                     285 087
Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 222 490
Zbraně střelivo části součásti příslušenství 219 655
Hliník a výrobky z hliníku 116 878
Kaučuk a výrobky z něj 107 543
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 103 722
Plasty a výrobky z nich 81 893
Sklo a výrobky skleněné 80 861
Letadla kosmické lodě jejich součásti části 49 996
Železo a ocel 47 026
Výrobky ze železa nebo oceli 44 792
Výrobky různé z kovu obecných 33 444
Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků 28 319
Výrobky keramické 8 390
Výrobky chemické různé 8 212
Papír karton lepenka a výrobky 7 340
Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická 6 671
Výrobky chemické organické 5 867
Výrobky farmaceutické 4 830
Mýdlo přípravky prací mazací lešticí aj vosk 4 526
Výrobky různé 3 434
Textilie impregnované natřené povlečené apod 3 113
Výr mlýnské slad škroby inulin lepek pšeničný 2 769
Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap 2 675
Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry 2 653
Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec 2 420
Hračky hry potřeby sportovní 2 392
Hnojiva 2 336
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 1 643
Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 1 520
Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 900
Výtažky taniny barvy pigmenty laky tmely apod 704
Přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo 698
Pokrývky hlavy a jejich součásti 510
Měď a výrobky z mědi 460
Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement 358
Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod 285
Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné 252
Paliva oleje a výrobky látky živičné vosk 196
Knihy noviny obrazy aj výr polygraf tištěné 191
Koberce aj krytiny podlahové textilní 138
Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 136
Šelak,gumy,pryskyřice aj štávy výtažky rostl. 101
Látky albuminoidní škroby klihy enzymy 81
Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 64
Kovy obecné ostatní cermenty výrobky z nich 51
Nápoje tekutiny lihové ocet 12
Vata plst textilie netkané lana provazy apod 5
Deštníky slunečníky hole biče části součásti 2
Obilí 1

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Alžírský stát v rámci podpory zahraničních investic nabízí zahraničním investorům průmyslové zóny k odkupu zejména na severu země (nejedná se však o zóny volného obchodu). Detailní informace poskytuje alžírská Agentura pro investice a rozvoj ANDI (www.andi.dz). Bezcelní a investiční zóny nejsou zavedeny.

 

Start-upy a průmyslové zóny

Všechny začínající podniky, jejichž cílem je vytvářet inovativní řešení a zlepšovat nové technologie jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Opatření má přispět k diverzifikaci národní ekonomiky a zlepšení podnikatelského prostředí v Alžírsku.

 

Navrhuje se rovněž zavedení 4 průmyslových zón, které poslouží jako inkubátory pro start-upy a další investiční projekty, které budou moci čerpat finanční výhody a pobídky státu. Jde o následující zóny: ekonomická zóna pro rozvoj pohraniční oblasti na jihu, ekonomická zóna pro rozvoj Hit-tech technologií, ekonomická zóna pro rozvoj logistických služeb a konečně integrovaná průmyslová zóna. Rozvoji technologických parků se již od roku 2005 věnuje Národní agentura pro rozvoj a investice do technologických parků (www.natp.dz).

 

Alžírsko také jako jedna z mála zemí disponuje od roku 2020 ministerstvem pro start-upy. V povzbuzování podnikatelské činnosti start-upů se čím dál více angažuje rozvojová agentura ANVREDET (www.anvredet.org.d) a Agentura na podporu zaměstnanosti mladých lidí ANSEJ (www.ansej.org.dz) . Významnou měrou jim pak bude sekundovat UNDP se svým programem na podporu akcelerace podniků známým dnes již v 78 zemích pod názvem Acc Lab. O podobné inkubační a akcelerační laboratoře se v Alžírsku od loňského roku snaží řada soukromých subjektů včetně podnikatelského svazu FCE s programem Jil´FCE. Zajímavostí je, že start-up je v Alžírsku definován šířeji, a je jím v zásadě kterákoliv nově založená společnost (inovativnost či průmysl 4.0 zde nejsou podmínkou) a i ve věkovém omezení zakladatelů je definice velkorysejší a počítá s hranicí 40 let (žebříčku 30 pod 30 se tedy v Alžírsku spíše nedočkáme). Prezident Tebboune prohlásil start-upy za motor alžírské ekonomiky a jejich význam podtrhl zřízením samostatného ministerstva pro malé podniky, start-upy a znalostní ekonomiku, které aktuálně vede Yassine Djeridene společně s Národní radou pro inovace, která bude přímo spadat pod úřad prezidenta. Dalším tahounem rozvoje by pak měly být malé a střední podniky.

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v průměru kolem 1 mld. USD ročně, v roce 2018 objem FDI vzrostl o 0,3 mld. USD. Mezi hlavní investory patří čínský výrobce automobilů BAIC, jihokorejský Hyundai a americký Ford, průběžně také roste vliv tureckých investorů zejména v energetice a ve výstavbě infrastruktury. 

 

Investiční zákon 49/51, který od roku 2009 ukládal zahraničnímu investorovi povinnost větší část své joint venture přenechat alžírskému partnerovi, byl zrušen s výjimkou strategických odvětví, kterým je v případě Alžírska tradičně olejářský průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, a konečně i důlnictví. Zrušení zákona a následná praxe budou definovány prováděcím nařízením, které dle příslibů stávajícího ministra financí Loukala bude uveřejněno v průběhu roku 2020. Za definitivní zrušení zákona čile pléduje známý podnikatelský svaz FCE v čele s novým předsedou Samim Aglim, stejně jako řada odboníků na veřejné finance, kteří jsou si stejně jako zahraniční partneři vědomi této investiční překážky, která jednoznačně brzdí dlouhodobý udržitelný rozvoj země.

 

Struktura FDI je následující:


Odvětvová struktura

%

průmysl

80,5

služby

5,4

cestovní ruch

5,1

telekomunikace

4,0

stavebnictví

3,5

jiná odvětví

1,5

celkem

100,0

Teritoriální struktura

%

arabské země

45,0

státy EU

30,6

jiné evropské země

12,5

jiné země

11,9

celkem

100,0

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční zákon 49/51, který od roku 2009 ukládal zahraničnímu investorovi povinnost větší část své joint venture přenechat alžírskému partnerovi, byl zrušen s výjimkou strategických odvětví, kterým je v případě Alžírska tradičně olejářský průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, a konečně i důlnictví. Zrušení zákona a následná praxe budou definovány prováděcím nařízením, které dle příslibů stávajícího ministra financí Loukala bude uveřejněno v průběhu roku 2020. Za definitivní zrušení zákona čile pléduje znám podnikatelský svaz FCE v čele s novým předsedou Samim Aglim, stejně jako řada odboníků na veřejné finance, kteří jsou si stejně jako zahraniční partneři vědomi této investiční překážky, které jednoznačně brzdí dlouhodobý udržitelný rozvoj země.

 

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až 10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových stránkách www.andi.dz.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem