Andorra: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR – Andorra (v mil. Kč)    

 

Obrat

Vývoz

Dovoz

Saldo

2015

43,841,12,738,4

2016

53,1

46,7

6,4

40,3

2017

219,6

214,7

4,9

209,8

2018

66,52

61,01

5,51

55,5

 2019

61,2

56,8

4,4

52,4

Zdroj: Statistiky ČSÚ
Andorra se v posledních letech pohybuje okolo 155. místa v českém zahraničním obchodu.  

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura dovozu z Andorry za rok 2019  

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku 

1850

39

Plasty a výrobky z nich 

819

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů 

658

72

Železo a ocel

497

34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky

121

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

115

95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části

92

64

Obuv

 55

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

50


Komoditní struktura vývozu do Andorry za rok 2019 
 Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)  
62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované 18 027
24Tabák a vyrobené tabákové náhražky9 349
87Motorová vozidla7 262
61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované 6 310
42Koženkové kufry, aktovky4 488
64Obuv4 022
84Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti 2 578
85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku1 456
93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

992

 Zdroj: Statistiky ČSÚ

 Komoditní struktura česko-andorrské obchodní výměny se v posledních letech nijak výrazně nemění. Vzhledem ke snaze andorrské vlády modernizovat energetickou síť z pohledu efektivnosti a posílit podíl obnovitelných zdrojů, se jako potenciálně zajímavý nový sektor českého vývozu může jevit právě energetika, ICT, inovace, technologické novinky a patenty.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

S Andorrou neexistuje zásadní obchodní výměna v oblasti služeb. Andorra nabízí dobrou základnu pro provozování telekomunikačních a počítačových služeb, české firmy ji však dosud nevyužívají.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací ZÚ nefunguje v Andoře žádná joint venture české firmy, ČR v zemi nemá žádné významné investiční aktivity.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech byla podepsána 11. června 2013. Dohoda upravuje spolupráci orgánů obou smluvních stran v oblasti daní, umožňuje získání příslušným orgánem veškerých informací potřebných ke stanovení, výběru a vymáhání daní. V návaznosti na splnění ratifikačních procesů na obou stranách je smlouva v platnosti ode dne 5. června 2014.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Andoře žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, ohledně strategie rozvojové spolupráce uplatňované andorrskou vládou viz kapitola 3.3.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem