Andorra: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance (v mil. EUR) 

 

2015

2016

2017

  2018

2019

Vývoz

80,6

90,8

106 

112 

114 

Dovoz

1 168,5

1 226,1

1 308  

1 369 

1 378

Obrat

1 249,1

1 316,9 

1 414

1 481  

1 492

Saldo

-1 087,9

-1 135,3 

-1 202 

-1 257

– 1 264 

Zdroj: Departamento de Estadística
Andorra z důvodů své rozlohy a struktury výroby tradičně vykazuje záporné saldo obchodní bilance: je závislá na dovozu řady produktů a naopak vyváží pouze omezené množství výrobků. Velká část vývozu je navíc reexport.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – vývoz (v tis. EUR) 

Země 

2018

2019

 Španělsko

63 398

70 974

 Francie

18 878

12 580

 Norsko

4 084

3 359

 Nizozemsko

 2 204

2 924

 Hongkong

2 140

2 339

 USA

1 404

2 002

 Velká Británie

275

1 792

 Itálie

1 254

1 670

Německo 2 035 1 147

 SAE

991

1 021

 Ostatní

5 921

6 592

 Celkem

112 246

113 795

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – dovoz (v tis. EUR)   

Země 

2018

2019

 Španělsko

873 731

886 116

 Francie

178 873

166 580

 Německo

46 282

54 808

 Itálie

48 949

53 066

Čína

49 752

47 437

Velká Británie 

20 402

 20 239

Nizozemsko

11 933

14 616

Švýcarsko

17 580

14 327

Portugalsko

12 364

12 500

USA

10 277

9 624

Ostatní

8 584

8 778

Celkem

1 368 596

1 377 933

 Data dle statistik a metodologie andorrské vlády

Zdroj: Departamento de Estadística
Španělsko je pro Andorru v obou směrech (vývoz i dovoz) tradičně zásadním obchodním partnerem: obrat přesahuje 60 % celkového obchodu Andorry a meziročně pravidelně mírně stoupá. Kromě Číny tvoří většinu obchodních partnerů Andorry země EU či evropské země (Švýcarsko, Norsko). Francie byla před cca deseti lety z hlediska svého vývozu do Andorry na podobné úrovni jako Španělsko, snižující se tendence se dá zčásti vysvětlit rozhodnutím řady francouzských podniků exportovat do Andorry prostřednictvím svých španělských poboček.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními položkami dovozu jsou:

Kód 87 – Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství -12,9%

Kód 27 – Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky – 8,1 %

Kód 33 – Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky – 7,4 %

Kód 85 – Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku – 6,6%

 

Hlavní vývozní artikly byly v roce 2019 tyto:

Kód 85 – Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku – 26,4 %

Kód 87 – Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství – 14 %

Kód 90 – Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství – 9,5 %

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V samotné Andoře neexistují zóny volného obchodu ani investiční parky. Z celního hlediska tvoří Andorra díky dohodě s EU součást unijního prostoru volného obchodu.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice upravuje příslušný zákon přijatý v roce 2012 s cílem diverzifikovat ekonomickou základnu země a otevřít andorrský trh investorům.

Andorra má uzavřenu speciální dohodu o investičním režimu s Francií, Španělskem (obě z roku 2003) a Portugalskem (2007). Koncem roku 2015 uzavřela země první plnohodnotnou dohodu o vzájemné ochraně investic, a to se Spojenými arabskými emiráty.

V roce 2019 nějvětší část přímých investic byla v Andoře ze Španělska, a to ve výši 40,3 %. Druhým nějvětším zahraničním investorem bylo Lucembursko s 19,7 %. Hlavním cílem investorů byly investice do nemovitostí a výstavby, které dosahovaly 37,8 %.

Výše přímých zahraničních investic dosáhla v roce 2019 úrovně 5,5 % HDP, což je o 3,1 % více než v roce předchozím. 

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Na základě zákona o investicích z roku 2012 se země otevřela zahraničním investorům a nabízí zajímavější podmínky pro vstup kapitálu, vytvoření firmy apod.

Veškeré informace o investičních pobídkách naleznete na portálu vládní agentury pro rozvoj investic a ekonomiky Actua a dále na portálu Konfederace andorrských podnikatelů Invest with Andorra.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem