Andorra: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Andorrské knížectví (Principat d’Andorra, Principauté d’Andorre, Principado de Andorra).

Stručná charakteristika politického systému

Andorra je parlamentní spoluknížectví.

Zákonodárný orgán

Jednokomorová Generální rada (Consell General) má 28 členů, volených na 4 roky. Poslední parlamentní volby (osmé od přijetí Ústavy) proběhly 7. dubna 2019. Vítězem voleb se po třetí stala středo-pravicová strana Demokraté pro Andorru (DA), která vládla i v předchozím období.

V roce 2019 pod jejím vedením vznikla koaliční vláda spolu s Andorrskou liberální stranou (Liberals d´Andorra) a Stranou angažovaných občanů (Ciutadans Compromesos), která má parlamentní většinu 17 křesel z 28členného parlamentu.

Výkonný orgán

Vláda v čele s předsedou vlády.

 

Politické strany

 • vládní – Andorští demokraté (DA), Andorrská liberální strana (L´A) a Strana angažovaných občanů (CC)

Opoziční a nevládní strany:

 • Sociálně-demokratická strana (PS)
 • Sociální demokracie a pokrok (SDP)
 • Andorra za změnu (APC)
 • Třetí cesta (Terceravía)
 • Andorští zelení (Vd’A) 

Hlava státu (jméno, kompetence)

Funkci hlavy státu formálně vykonávají Francie a Španělsko, konkrétně francouzský prezident a španělský biskup ze La Seu d’Urgell. Výkonná, zákonodárná a soudní moc je v kompetenci Andorry a odráží se v její plné mezinárodněprávní subjektivitě.

V Andoře samotné mají obě hlavy státu své místodržící. 

 

Složení vlády
(k 15. 5. 2020)

 • předseda vlády (Cap de Govern) – Xavier Espot Zamora
 • vedoucí Úřadu vlády, ministr ekonomiky a podnikání – Jordi Gallardo Fernández
 • ministr financí a mluvčí vlády – Èric Jover Comas
 • ministryně zahraničních věcí – María Ubach Font
 • ministr spravedlnosti a vnitra – Josep M. Rosell Pons
 • ministr pro teritoriální záležitosti – Jordi Torres Falcó
 • ministr sociálních věcí, bydlení a mládeže – Víctor Filloy Franco
 • ministryně pro životní prostředí, zemědělství a udržitelnost – Silvia Calvó Armengol
 • ministryně cestovního ruchu – Verònica Canals Riba
 • ministr zdravotnictví – Joan Martínez Benazet
 • ministr školství a vysokých škol – Ester Vilarrubla Escales
 • ministryně kultury a sportu – Sílvia Riva González
 • ministryně státní správy a administrativní reformy – Judith Pallarés Cortés

Bližší informace včetně aktualit lze nalézt na portále andorrské vlády: http://www.govern.ad/

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Rozloha: 468 km2
 • Počet registrovaných obyvatel: 77.543
 • Hustota na km2: 166 obyvatel/km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 43 tis.
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3,54
 • Průměrný věk: 41 let
 • Náboženské složení: většina katolíků
 • Naděje dožití: 84,5 let 
 • Věková struktura: 0–14 let 14%, 15–64 let 72 %, nad 65 let 14% 
 

Počet obyvatel podle státního občanství  

 

2015

2016

2017

2018 

2019

Andořané

35 750

36 138

36 526

37 144 

37 749 

Španělé

20 577

20 652

21 348

19 131 

19 231 

Portugalci

10 697

10 300

10 352

9 175 

9 212 

Francouzi

3 890

3 946

4 200

3 339 

3 391 

Ostatní

7 100

7 228

7 783

 7 351

7 960 

Celkem

78 014

78 264

80 209

76 177 

77 543 

Údaje k 22. 5. 2020
Zdroj: Dpto. Estadística de Gobierno de Andorra

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Andorra byl tradičně zemědělský stát, v poslední době však tvoří HDP především sektor služeb (cestovní ruch, bankovnictví) a obchod.
V letech 2012-2014  se na růstu andorrské ekonomiky negativně podepsala hospodářská krize ve Španělsku, na jehož trh je Andorra tradičně velmi silně vázána. Spolu s postupným ozdravováním španělské ekonomiky se i výhledy andorrského hospodářství  zlepšily. Přestože rok 2019 vykazoval dobré ekonomické výsledky, rok 2020 a krize spojená s pandemií COVID-19 významně zasáhne i Andorru.

V roce 2019 andorrská ekonomika nadále rostla a  inflace se držela na 1%. Vláda pokračovala v konsolidaci státního rozpočtu a aplikaci legislativních reforem, které andorrskou ekonomiku otevírají více světu. Klíčové bylo v posledních letech uzavření dohod o zamezení dvojího zdanění se Španělskem a dalšími zeměmi  či zavedení daně z příjmu fyzických osob – Andorra tím splnila požadavek EU a otevřela cestu k zahájení jednání o Asociační dohodě. 

Standards & Poor ve svých analýzách k Andoře upozorňuje na stále panující zranitelnost bankovního sektoru (v kontextu jeho významné role pro tvorbu HDP) a kladně hodnotí konsolidaci vládní ekonomické politiky a poslední daňové reformy. V nadcházejících letech se očekává další přiblížení a posílení vztahů Andorry s EU.

Andorra nepatří k zemím, které by se potýkaly s problémem nezaměstnanosti. 2 % nezaměstnaných je stále hluboce pod průměrem evropských zemí. V obdobích turisticky exponovaných se země potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. 

 

  Vybrané makroekonomické ukazatele Andorry  

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP nominální (v milionech EUR)

2 535

2 601

2 674

2 742

2 817

HDP per capita (v EUR)

34 596

35 178

34 503

34 414

34 343

Reálný růst HDP (%)

0,8

1,9

1,9

1,6

1,8

Inflace (%)

-0,9

0,4

2,4

0,8

1

Nezaměstnanost (%)

1,0

2,7

1,9

1,5

2,1

Minimální mzda (v EUR)

962

976

992

1 017

1050


Zdroj: Departamento de Estadística Gobierno de Andorra

Dle statistik OECD Andorra je z hlediska kupní síly HDP mezi prvními zeměmi na světě a vysoko nad průměrem EU.  

Nejvíce se na tvorbě HDP (téměř 85 %) podílí terciální sféra, především služby – finanční a bankovní služby, služby spojené s turistikou a  obchod. 

Průmysl

Průmysl Andorry je zanedbatelný (představuje náplň činnosti cca 4 % firem), především se jedná o zpracovatelský (tabák) a o výrobu nábytku. Dále nápoje, textil, potravinářské produkty, přesné strojírenství, optické přístroje a elektrospotřebiče a umělecká reprografická výroba.

Stavebnictví

Stavebnictví představovalo v devadesátých letech a v počátku 21. století důležitý sektor andorrského průmyslu, který těžil z potřeby země odpovědět na turistickou poptávku výstavbou kvalitních turistických (zejména lyžařských) komplexů.

Od krize 2009 se však tento sektor potýká s recesí danou obecnou ekonomickou situací v Evropě a významným snížením investic do výstavby. 

Zemědělství

Zemědělství je ovlivněno nadmořskou výškou, obdělávaná plocha tvoří pouze cca 4% celkové rozlohy. Pěstuje se téměř výhradně tabák, dále se jedná o chov dobytka, koní a ovcí.

V říjnu 2013 se Andoře podařilo oficiálně při EU registrovat „andorrské telecí maso“ jako výrobek s lokální ochrannou značkou (IGP). Jedná se o speciální druh dobytka, „Raça bruna d’Andorra“ – „Andorrský hnědý skot“.

V posledních letech se začalo v Andoře pěstovat a vyrábět víno (bílé i červené), které je především kuriozitou pro sběratele a milovníky vín.

Služby

Služby jsou náplní činnosti 84,5 % andorrských firem, jedná se o zásadní položku andorrské ekonomiky, přičemž klíčovou položkou jsou zde služby obchodního rázu.

Značně vyspělý je bankovní sektor – viz kapitola 1.6. 

Významnou část HDP země generuje sektor cestovního ruchu (zejména lyžařské, ale taktéž nákupní). V roce 2019 se meziročně navýšil počet turistů o 1,4 % na téměř 3 miliony osob, přičemž se zemi daří lákat zejména solventní turisty: 2/3 ubytovaných si zvolilo tří až pětihvězdičkové hotely. Zároveň meziročně narostl také počet výletníků (cizinců, kteří v Andoře nepřespali), a to meziročně o 2 % na 5,29 mil.  

Infrastruktura

Dopravní infrastruktura

Andorra disponuje kvalitní pozemní infrastrukturou, v roce 2017 se stala třetí zemí na světě s největším podílem elektrických vozů v rámci nově zaregistrovaných nových vozidel (5 %) – mimo jiné díky masivnímu vládnímu programu podpor alternativního pohonu. 

Díky fondům EU pokračuje projekt posílení pozemního spojení s Francií. V lednu 2015 bylo oficiálně dokončeno opětovné zprovoznění letiště v La Seu d’Urgell, které se nachází v Katalánsku cca 15 km od hlavního města Andorra la Vella. Nicméně na toto letiště nelétají pravidelné linky a je využíváno pouze pro menší soukromá letadla. Do země lze tedy cestovat pouze pozemní cestou – ze Španělska – přes San Juliá de Loria a z Francie přes Pas de la Casa. Vzhledem k tomu, že do země vede jedna příjezdová silnice, je třeba počítat v turisticky exponovaných datech a hodinách s kolonami na hranici.

Energetika

Andorra naprostou většinu své energie dováží. Energetický mix sestává zejména z ropy a uhlí. Od roku 2013 andorrská vláda každoročně uděluje podpory v rámci celostátního programu Renova, díky němuž podporuje projekty investic do oprav budov tak, aby byly méně energeticky náročné a aby mohly v maximální míře využívat vlastní generátory obnovitelné energie. Projekt mj. využívá státní subvence, úvěrové úlevy a hypoteční podpory. 

V roce 2019 bylo podpořeno 260 investic ve výši 9,7 miliónu eur.  

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Od roku 2015 se díky provedení daňových reforem podařilo příjmy státního rozpočtu radikálně navýšit, což zajistilo pozitivní rozpočtovou bilanci. 

Od roku 2016 se vládě dařilo, mimo jiné díky příjmu z nově zavedené daně z příjmu fyzických osob, udržet rozpočet v rovnováze.  

Státní rozpočet v roce 2019 byl vyrovnaný   a sledoval tyto priority: snížit výdajovou stranu pokračujícím omezením dotací rmístním administrativám a snížením výdajů na chod státní správy, zachovat dotace pro sociální politiky, snížit státní dluh, investovat do rozvoje ekonomiky a jejího přiblížení standardům EU, pokusit se opětovně nastartovat růst krizí oslabených sektorů (např. stavebnictví) a konsolidovat zavedené daňové reformy.

 

Státní rozpočet Andorry (v tis. EUR) 

 

2015

2016

2017

  2018

2019

Příjmy

789 875

847 861

909 650

 657 276

815 011 

Výdaje

789 870

847 861

909 650

657 276

815 011 

Saldo rozpočtu

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdroj: Statistický úřad Andorry

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V letech 2015 až 2019 se vládě podařilo postupně snižovat státní dluh, který se v těchto letech pohyboval mezi 41-37% HDP. 

Perdikce vlády byla na rok 2020 dosáhnout hodnoty dluhu ve výši 34 % HDP, což s ohledem na pandemii COVID-19, která zemi zasáhla, nebude realizovatelné.

Andorrská vláda v roce 2015 vydala  státní dlouhodobé dluhopisy ve výši 100 milionů euro v důsledku řešení krize jedné z pěti andorrských bank, Banca Privada d’Andorra (blíže viz kapitola 1.6.).

Taktéž v roce 2019 byly vydány státní dluhopisy ve výši ve výši  100 milionů euro, vydané na 12 měsíců.

Přehled platební bilance Andorra pravidelně nezveřejňuje. Země nemá centrální banku, ale její funkce plní Národní andorrský institut financí.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor patří v Andoře k nejvyvinutějším a dodnes je zdrojem až 16 % bohatství země. Donedávna byla Andorra jedním z daňových rájů a vklady ze zahraničí byly značné. Od r. 2009, kdy Andorra podepsala (na popud doporučení Bruselu ohledně posílení regulovanosti bankovního sektoru a většímu otevření země vůči zahraničí) s Francií tzv. Pařížskou deklaraci a s řadou států bilaterální dohody o výměně bankovních informací, už za daňový ráj považována není.

V roce 2011 dále Andorra podepsala s EU dohodu, která jí od roku 2013 umožňuje tisknout euro a celkově přibližovat bankovní sektor evropským standardům.

Od 1.1.2017 je v platnosti dohoda o automatické výměně daňových informací, kterou musí dodržovat všechny andorrské banky.

V Andoře působí pět bankovních domů:  Andbank, Grup Crèdit Andorrà, MoraBanc, Vall Banc a BancSabadell d’Andorra.

Plánované reformy i mezinárodní tendence směřující ke globalizaci bankovního sektoru nasměrovaly dvě z andorrských bank (Andbank, Grup Crèdit Andorrà) k otevření svých aktivit v zahraničí, zejména ve Španělsku.

Hlavní andorrskou bankou je Crèdit Andorra, která byla zároveň v letech 2017-2019 oceněna jako nejlepší bankovní skupina země a stala se první andorrskou bankou, jež se ocitla na prestižním seznamu nejoceňovanějších soukromých bank Financial Times The Banker y PWM s cenou Global Private Banking Awards. Porota ocenila zejména mezinárodní úroveň banky (zastoupení v 10 zemích) a dále její stabilitu a dlouholetou silnou pozici na finančním trhu (likvidita 59,35 %, solventnost 17,8 %). Crèdit Andorra nabízí služby obchodní soukromé banky pro Andorru i zahraničí, má pobočky mj. ve Španělsku, Lucembursku, Švýcarsku, USA či v Mexiku.

Počátkem roku 2015 otřásla andorrským bankovním sektorem kauza Banca Privada d’Andorra (BPA).  Krize byla vyvolaná obviněním amerických institucí z praní špinavých peněz zločinných organizací a netransparentními transakcemi.  Andorrská vláda v dubnu 2015 oznámila, že vytváří špatnou „banku“ určenou k restrukturalizaci bankovních pohledávek (AREB), která převezme toxické úvěry BPA, spojené s jejími nečistými bankovními praktikami. Ostatní aktiva byla převedena do Vall Bank.

Speciální fond ve výši 30 milionů euro, který napomohl stabilizaci situace, financovaly zbývající čtyři andorrské banky. „Špatná banka“ by dle plánů vlády zároveň měla zůstat i po vyřešení krize BPA aktivní – jako možný nástroj pro budoucí případné problémy andorrského bankovního sektoru. Dle vládního prohlášení tento krok umožnil vypořádat se s kauzou BPA, aniž by mohla negativně oblivnit ostatní bankovní entity země.

Během jara 2020 již oznámily banky Credit Andorra a MoraBank 20% nárůst digitálních služeb v souvislosti s pandemií COVID-19.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Andorra podnikla v reakci na celosvětovou finanční krizi z roku 2008 celou řadu zásadních kroků k reformě svého ekonomického a finančního systému. Ty měly za cíl posílení odolnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky, konsolidování rozpočtové politiky či přilákání zahraničních investorů.

Hlavním cílem bylo zemi zbavit zemi nálepky „daňového ráje“ prostřednictvím zavádění opatření na větší transparentnost bankovních toků a lepší výměnu daňových informací (pozn.: AD přejala do své legislativy celou řadu mezinárodních regulací, standardů a norem, včetně některých důležitých předpisů EU, a připojila se též k mezinárodnímu úsilí v boji proti terorismu, praní špinavých peněz či korupci). Mezinárodní organizace, na čele s OECD a EU, pokrok Andorry v této oblasti oceňují.

Implementace přísnější legislativy a zavádění přísnějšího institucionálního dohledu v oblasti daňové politiky a bankovních toků však s sebou AD přinesla též nezanedbatelný úbytek příjmových zdrojů, neboť někteří klienti se přesunuli do „bezpečnějších“ daňových rájů.

V roce 2013 byla podepsána historicky první bilaterální smlouva s ČR – Dohoda o výměně informací v daňových  záležitostech.

V únoru 2016 uzavřela Andorra s EU dohodu o fiskální transparentnosti, jež by měla zabránit daňovým únikům unijních občanů na andorrském území.

Součástí daňové reformy byla implementace nových daní, a to přímých i nepřímých, na základě doporučení EU a MMF.

Firmy platí od roku 2012 v Andoře  daň z příjmu ve výši 10 %. Od roku 2013 země také zavedla jednotnou sazbu DPH ve výši 4,5 % a sníženou DPH 1 % (aplikována na některé základní potraviny, vodu, léky a zdravotní služby).

V roce 2015 byla zavedena  dan z příjmu fyzických osob. Osoby s příjmem do 24 000 euro ročně  daň z příjmu neplatí, mezi 24 000 a 40 000 euro ročně odvádějí daň z příjmu ve výši 5 %, osoby pobírající větší částku pak odvádějí 10 %. 

Bankovní a finanční služby podléhají režimu 8% daně.

Země uzavřela vletech 2016-2020 dohody o zamezení dvojímu zdanění (Španělsko, Francie, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Malta, Kypr, Spojené arabské emiráty) a nyní jsou v jednání dohody s Belgií, Nizozemskem a Maďarskem. 

V prosinci 2018 rozhodla EU o vyřazení Andorry z tzv. černé listiny daňových rájů.

V lednu 2020 AD zahájila proces přístupový proces k Mezinárodnímu měnovému fondu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu (Španělsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem