Angola: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mapu oborových příležitostí rozdělených pro Angolu podle jednotlivých HS kódů naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl
Jednou z prioritních oblastí pro rozvoj Angoly je právě těžební průmysl s cílem podpořit těžbu dalších nerostných surovin vedle ropy  a zemního plynu. Během posledních let probíhala oficiálně jen těžba ropy, zemního plynu, diamantů a stavebních kamenů (mramoru, žuly, vápence a křemence). Angola však má obrovské naleziště dalších nerostných surovin a hornin a za tímto účelem si také  nechala vypracovat detailní geologický průzkum tzv. Planageo. Bylo zjištěno, že na  angolském území  se  nachází 38 surovin z 50 nejvíce vyhledávaných surovin na světě  zahrnujících měď, kobalt, zlato, mangan, draslík, hořčík, ametyst, diamanty, fosfáty, uran, bauxit, železo, zirkon, vápenec, křemenec, žula,  mramor, diamanty, ropa  a zemní plyn  a další. V roce 2018  začala oficiální těžba zlata, železa a i jejich vývoz do zahraničí a rozšířila se těžba stávajících hornin. V následujících letech se očekává také zahájení těžby mědi a dalších hornin k podpoře ekonomiky. V souvislosti s přístupem nových investorů do této oblasti a otevírání nových dolů se objevuje mnoho příležitostí pro české podniky v podobě dodání těžební techniky a strojů. Koncesionářskou společností v těžbě nerostných surovin je Ferrangol, který ve spolupráci zejména se zahraničními investory rozvíjí dané projekty. Pro těžbu diamantů se pak jedná o koncesionáře Ediama a v ropném průmyslu pak figuruje nová instituce ANPG, která převzala funkci koncesionáře od největší angolské ropné společnosti Sonangol. Z pohledu ropnému průmyslu  jsou  příležitosti pro  české podniky z pohledu dodání generátorů a dalších strojů pro  ropné věže a rafinérie, které staví  zahraniční investoři, mezi  které patří  zejména British Petroleum (BP), Chevron, ENI, ExxonMobil, Statoil, Repso, Petrobras a Total.

Energetický průmysl
Energetika je dalším ze sektorů pro zajištění ekonomického růstu země. Angola se dostala mezi pětici zemí Afriky s největším potenciálem ve vodní energetice (dříve se umisťovala na 11. pozici) a dále jednou z pěti zemí světa s největším nárůstem výrobní kapacity využíváním vodní energie za poslední dva roky. V roce 2017 a 2018 se jí podařilo zvýšit svou výrobní kapacitu využíváním vodní energie z 400 MW na 2415 MW a velkou zásluhou na tom měla výstavba přehrady Laúca (po dokončení se očekává, že bude mít až 2,07 GW a bude největší přehradou jižní Afriky) a rozšíření přehrady Cambambe.  Vedle velkých elektráren se  rozvíjí také  výstavba malých vodních elektráren, které často  iniciují  zemědělské firmy, aby  pomohly zásobovat elektřinou nejen své  průmyslové a zemědělské podniky,  ale také  místní vesnice či menší  města. Vedle vodních elektráren je ve výstavbě také první  elektrárna na kombinovaný cyklus. Angola má obrovské zásoby vody a v Africe je má hned druhé největší po Demokratické republice Kongo. Plán na podporu energetiky v Angole- Angola Energia 2025- má za cíl zdvojnásobit přístup k elektřině do roku  2025 a to prostřednictvím zvýšení kapacity výroby elektrické energie i s využitím  obnovitel­ ných zdrojů  energie, rozšířením, lepším propojením a celkovým  vylepšením rozvodných elektrických sítí v zemi.

Obranný průmysl
Angola má zájem budovat vlastní obranný a bezpečnostní průmysl a hledá výrobní společnosti, které by ji pomohly tento záměr uskutečnit formou joint-venture. Zejména ji zajímá výroba nábojů a dále výstavba středisek pro základní opravu vojenské techniky. Vedle toho poptává generální opravu staré sovětské techniky (letadla, tanky), cvičné letouny a drobnější vojenskou techniku. Angola patřila mezi země s největšími výdaji na obranný průmysl, což se s krizí změnilo a výdaje omezuje.

Plasty a gumárenský průmysl
V souvislosti se zájmem o rozvoj mnoha průmyslových odvětví a potřebou zajistit nákladní dopravu se projevuje zvýšená poptávka po pneumatikách pro nákladní vozidla, zemědělská vozidla a vozidla na speciální účely. Z pohledu plastů se v Angole objevuje hned několik angolských i zahraničních firem, které v místě vyrábí plastové produkty v návaznosti na rychle se rozvíjející nápojový průmysl a další ekonomické aktivity, plastové potrubí, trubky pro stavebnictví a matrace různých vlastností.

Strojírenský průmysl
Angola vykazuje zvýšenou poptávku po strojích a vybavení zahrnující obráběcí stroje, tvářecí stroje, výrobní a automatizovaní linky pro svůj rozvíjející se průmysl, kam patří výroba stavebních materiálů, metalurgie, výroba plastů, kabelů, chemický průmysl, zpracování dřeva a textilní průmysl.  Vedle dodání  daných technologií mají angolské podniky zájem o předání know-how a technologických znalostí. Dříve české podniky měly zaručený odbyt v dodání ocelových trubek a dalších ocelových produktů, nicméně to skončilo s rozvojem oceláren v Angole od roku 2015.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Sektor zdravotnictví je také potenciální oblastí pro odbyt českých produktů a to, pokud jde o zdravotnické vybavení, nástroje, tak i léky. Zlepšení zdravotní péče a její kvality patří mezi hlavní priority angolského prezidenta, a proto se také v této oblasti začíná významně investovat. Aktuální stav a kvalita zdravotnických zařízení je na nízké úrovni a to včetně těch nejdražších nemocnic hlavního města. V Angole jsou tři typy nemocnic a mezi nejrozšířenější patří běžné veřejné nemocnice, které jsou poddimenzované, nemají dostatečnou kapacitu, dostatek lékařů a tím pádem neposkytují kvalitní zdravotní péči. Dalším typem jsou soukromé nemocnice, které však nemají takový úspěch mezi Angolany. Nejlepšími nemocnicemi a současně také nejdražšími jsou veřejné nemocnice vlastněné státním podnikem, které poskytují vyšší kvalitu a lepší podmínky, nicméně pro většinu angolského obyvatelstva jsou zcela nedosažitelné. Nejvhodnější formou vstupu českých podniků na angolský trh je skrzespolehlivého místního distributora či založením svého zastoupení v Angole, jehož zástupce se bude starat o odbyt a servis dodaného vybavení.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Rozvoj zemědělství a potravinářství představuje hlavní prioritu vlády prezidenta João Lourença. Cílem je rozvinout v podstatě všechny oblasti zemědělské činnosti a zpracovatelského průmyslu, aby se Angola stala méně závislou na dovozu potravin ze zahraničí. Během roku 2017 a 2018 se ji podařil významný pokrok v této oblasti a angolské produkty získávají na oblibě a roste jejich škála. Angolská vláda se také snaží omezovat vysokými cly dovoz potravin a nápojů, které se v zemi již vyrábí. Naopak nižšími cly či zcela nulovými se snaží podpořit dovoz zemědělské techniky, traktorů, strojů a různého vybavení, aby se podpořila místní výroba. Hlavní investiční a obchodní příležitosti jsou

v pěstování a zpracování tropického ovoce;  dodání traktorů a příslušenství, zemědělských strojů a vybavení; dodání hnojiv či výroba organických hnojiv; produkce semen pro následný prodej; pěstování kukuřice, obilí (s pěstováním obilí se v Angole teprve bude začínat), manioku, cukrové třtiny, sóji, rýže a kávy; zpracování kukuřice na mouku, výroba palmového a sójového oleje; dodání náčiní na skladování a uchování úrody; dodání techniky pro kácení a zpracování dřeva; dodání krmných směsí či jejich výroba v místě; živočišná výroba a navazující  zpracování mléka, sýrů a dalších  mléčných produktů, zpracování masa,  výroba  uzenin; chov kuřat na maso  a slepic  na vajíčka

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní všeobecný veletrh FILDA, který se koná každoročně v červenci. Akce je pod záštitou Ministerstva ekonomie a plánování Angoly a pravidelně se účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko a nově i Polsko a Maďarsko). V roce 2019 se veletrh uskutečnění od 9. do 13. 7. ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo (ZEELB). Realizátorem veletrhu je angolská společnost Eventos Arena. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách: www.filda.co.ao či na emailu: geral@eventosarena.co.ao, geral@filda.co.ao

V Angole se dále koná hned několika dalších veletrhů a výstav:

13. – 17. 2. 2019 EXPO MALANJE – 1. ročník výstavy EXPO MALANJE a SALAO da MANDIOCA – jedná se o všeobecnou výstavu v provincii Malanje a o výstavu manioku. Organizátorem je společnost EVENTOS ARENA ve spolupráci s provinční vládou Malanje.

27. – 30. 3. 2019 ALIMENTICIA Angola – 6. ročník veletrhu EXPOSICAO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO, BEBIDAS, HOTELERIA, RESTAURACAO E FRANCHISING – mezinárodní veletrh potravinářství, nápojového průmyslu, hotelnictví, restaurací a franchisingu v Luandě na Baía de Luanda. Organizátorem je společnost EVENTOS ARENA.

22. – 26. 5. 2019 FIB – 9. ročník FEIRA INTERNACIONAL DE BENGUELA – mezinárodní veletrh provincie Benguela. Organizátorem je EVENTOS ARENA ve spolupráci s provinční vládou Benguely.

5. – 8. 6. 2019 FIMMA – 1. ročník veletrhu zaměřeného na dřevařský průmysl a na nábytek ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo.

15. – 17. 6. 2019 FIT ANGOLA 2019 – 2. ročník ANGOLA FIT – EXPOSICAO E COMPETICAO – výstava zaměřující se na sport, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s S7VEN.

9. – 13. 7. 2019 FILDA 2019 – 35. ročník mezinárodního všeobecného veletrhu FILDA ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s Ministerstvem ekonomie a plánování.

9. – 12. 10. 2019 EXPO INDÚSTRIA 2019 – 4. ročník výstavy průmyslu ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu.

13. – 16. 11. 2019 PROJECTA – 16. ročník veletrhu zaměřeného na stavebnictví na Ilha de Luanda, organizátor EVENTOS ARENA ve spolupráci s Ministerstvem pro stavebnictví a veřejné práce.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem