Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

 2016

2017

2018

2019

2020
(leden-únor)

Vývoz, mil. USD

80,8

 16,88

9,46

3,877

17,067 0,849

Dovoz, tis. USD

5

 4

4

0

483

2

Bilance, mil. USD

80,8

 16,88

9,45

3,87

16,881

0,847

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Vzájemná obchodní výměna v roce 2019 zaznamenává opětovný nárůst, i když je zatím mírný a jen ze strany českého vývozu. V roce 2018 český vývoz klesl na své minimum a dosáhl 3,87 mil. USD a v roce 2019 hned v prvním dvou měsících roku vývoz mírně vzrostl na 1,325 mil. USD. Nejvyšší hodnota českého vývozu byla zaznamenána v roce 2015, kdy byla velká poptávka po českých dutých ocelových trubkách. Následně však byla nahrazena místní výrobou daného produktu v Angole. Celkově se projevuje významná poptávka po českých produktech, nicméně ekonomické podmínky Angoly a stálý boj s nedostatkem deviz, její realizaci znemožňují. 

Dovoz angolských produktů do ČR je dlouhodobě na velmi nízké úrovni z důvodu malé výrobní kapacity angolských společností. V roce 2018 se nedovezlo vůbec nic a v roce 2019 se dovoz mírné zvýšil. Otázkou však zůstává, zda se nejednalo o reklamaci a zpětný přesun zboží do ČR.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně angolského dovozu do ČR byla tradičně zastoupena žula, nicméně v roce 2018 a 2019 ji vystřídaly jiné produkty, mezi které patří: textilie bytové z bavlny, toaletní a kuchyňské prádlo, elektrotepelné přístroje na vlasy, čerpadla pohonných hmot.

Naopak na straně českého vývozu do Angoly je zastoupeno mnohem více produktů:

 • trubky/trouby a duté profily z ocely;
 • procesorové, paměťové a diskové jednotky;
 • textilní stroje – mechanické stavy, soukací stroje;
 •  vytlačovací lisy na zpracování kaučuku;
 • stroje na flexografický tisk;
 • pásová rypadla;
 • čelní lopatové nakladače;
 • pytle/sáčky/ tašky z papíru či buničiny;
 • veterinární očkovací látky;
 • monitory;
 • pračky;
 • žehličky.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb zaznamenává zcela nepatrnou hodnotu.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Významné české investice ani joint-ventures zatím nejsou v Angole známé, i když v současné době probíhá mnoho jednání o partnerství a založení společných joint-venture.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Českou republikou a Angolou jsou v platnosti následující dohody a deklarace:

 • Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky
  podpis: 10. 3. 1978
  vstup v platnost pro Českou republiku: 1. 1. 1993
 • Úvěrová dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou
  podpis: 12. 10. 1981
  vstup v platnost: 7. 5. 1983
  vstup v platnost pro Českou republiku: 1. 1. 1993
 • Program technicko-ekonomické a obchodní spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Angolou lidovou republikou
  podpis: 2. 3. 1982
  vstup v platnost pro Českou republiku: 1. 1. 1993
 • Rámcová dohoda mezi Českoslovenkou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou o hospodářské, průmyslév a technické spolupráci
  podpis: 2. 3. 1982
  vstup v platnost: 17. 5. 1985
  vstup v platnost pro Českou republiku: 1. 1. 1993
 • Deklarace o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Angolskou republikou
  podpis: 1. 12. 1999
  vstup v platnost: 1. 12. 1999

V současné době se vyjednává Mezivládní dohoda o ekonomické a průmyslové spolupráci, která zákládá také pravidelné zasedání smíšené komise.

Angola však těží volnému přístupu na trh EU (včetně ČR) díky EBA (Everything but Arms). V rámci mezinárodních dohod je platná Dohoda z Cotonou z roku 2000, která upravuje vztahy mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států – AKT.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska bilateriální zahraniční spolupráce (ZRS) ČR Angola již není v současné době považována za tzv. programovou zemi. Nicméně jsou v Angole možné tzv. malé lokální projekty (MLP) či tzv. trilaterální spolupráce (např. organizace Člověk v tísni realizuje projekty v Angole ve spolupráci s dalšími donory).

V minulosti však Angola byla prioritní zemí české ZRS a hlavními sektory bylo zemědělství a školství. Z geografického hlediska se ZRS ČR v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico. Příklady realizovaných projektů:

 • Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, který navázal na projekt „Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání“ ve městě Kuitu
 • Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008–2010)
 • Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007–2010)
 • Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié (2009–2012)
 • Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009–2011), gestor ČRA
 • Trilaterální projekt: Cleaning up of Cuemba (2010–2011)

V dávnější minulosti spolupráce probíhala na základě dohody o vědeckotechnické spolupráci pod dohledem zvláštní Československo-angolské smíšené komise pro vědeckotechnickou spolupráci. Detailnější podmínky, např. pro vysílání československých expertů do Angoly, definovaly dílčí protokoly. Spolupráce se rozvíjela v oblasti papírnictví, zpracování dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, v oblasti lesnictví a energetiky (v provinciích Benguela, Huambo, Bié a Moxico – rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren).

Od roku 2015 byl podpořen první MLP až v roce 2019 a rozvojová pomoc směřovala na projekt angolské pobočky Člověka v tísni (PIN) ke zlepšení přístupu k pitné vodě a na výuku základních hygienických návyků pro obyvatele místních komunit v provincii Bié. Provincie Bié patřila mezi hlavní oblasti, kam dříve směřovala česká rozvojová pomoc, protože patřila mezi provincie s největšími negativními dopady z občanské války. Projekt PIN probíhal od března do října 2019 a byla podpořena výstavba studní s ruční pumpou, latrín a byla realizována školení pro předání základních hygienických návyků.

Vedle MLP byly realizovány projekty B2B spolupráce ČRA a v roce 2018 byla podpořena společnost AGRICO, která v Angole chtěla najít obchodního partnera pro výstavbu drůbežích a prasečích farem. 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem