Antiqua a Barbuda: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

V zemi nejsou registrovány žádné české investice, i když byl zaznamenán určitý zájem o nákup nebo pronájem nemovitostí na AB k nepodnikatelským aktivitám, resp. pro rekreační účely a využití českými fyzickými osobami.

ZÚ Washington nemá informace o bilaterálních aktivitách českých exportérů a importérů v relaci Antigua a Barbuda a v jeho evidenci nefiguruje žádná významná firma, která by byla dlouholetým obchodním partnerem pro české firmy.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vzájemná obchodní výměna ČR – Antigua a Barbuda v tis. USD

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 256 4 43 23 87 103 66 56
Dovoz 306 44 463 767 2000 10 36 80
Obrat 562 48 506 790 2087 113 102 102
Saldo -50 -40 -420 -744 -1913 93 30 -24

 Pramen: statistiky ČSÚ

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Od roku 1959 funguje European Development fund, což je hlavní nástroj Evropské unie na poskytování rozvojové pomoci v zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace