Antiqua a Barbuda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Export

 

Obchodní partneři:

· UK 52,5%; USA 16,2%; Španělsko 12,9%; Kanada 4%; Barbados 3,2%

 

Import

 

Obchodní partneři:

· USA 44,3%; Japonsko 4,7%; Čína 4,1%; UK 3,9%

· Oficiální směnný kurz 2,70 ECS = 1 USD

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Telefonní spojení pro volání na Antiguu a Barbudu: 001-268-kód oblasti-číslo místního telefonu

 

Dochvilnost na obchodní schůzku není silnou stránkou místních obchodních kruhů, obvyklé je spíše zpoždění 15–20 minut. Je nevhodné přistoupit ihned po příchodu k projednávání obchodního tématu, obvykle se konverzuje cca 10 minut o obecných záležitostech, dotýkající se reálií a aktuálních událostí na ostrovech Antigua a Barbuda a v širším kontextu jejich postavení v Karibské oblasti a v závěru přejít k projednávání samotného tématu schůzky. Je také obvyklé vyjádřit zájem o rodinu partnera a jehozáliby a příp. obdarovat partnera drobnými dárkovými a upomínkovými předměty (hudební kazety, knihy, broušené sklo a bižuterie apod.).

 

Úřední a používaný jazyk (y)

 • angličtina

 

Státní svátky

 

 • 1. Nový rok
 • Březen/Duben – Velký pátek
 • Březen/Duben – Velikonoční pondělí
 • První pondělí v květnu – Svátek práce
 • květen – Svatodušní pondělí
 • začátkem srpna – Karnevalové pondělí
 • začátkem srpna – Karnevalové úterý
 • 11. Den nezávislosti
 • 12. Den Hrdinů
 • 12. Vánoční svátky
 • 12. Boxing Day 

Pracovní doba

 • po–so 8:00–16:30
 • ne 8:00–12:00

Prodejní doba

 • po–so 8:00–20:00
 • ne zavřeno

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin. Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber. Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt nákladnou leteckou přepravu.

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními

společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Washington nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Antigua a Barbuda směřovaly exportní dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že všechny zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V posledních letech nebyly zaznamenány opakované dodávky českého zboží.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Některé státy EU mají v zemi zastoupení v podobě konzulátů (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2017 činil obchod mezi Antiguou a Barbudou a EU 366 milionů eur. EU má přebytkovou obchodní bilanci. Export i import tvořily především strojní a dopravní zařízení.  

 

V roce 2008 byla podepsána mezi EU a Karibskými zeměmi dohoda CARIFORUM-EU Economic Partnership Agreement, která usnadňuje vzájemnou spolupráci a otevírá investiční možnosti. Zajišťuje Karibským zemím přístup na evropský trh bez cel a kvót a usnadňuje oběma stranám podnikání. Dohoda obsahuje principy volného obchodu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nemá s Antiguou a Barbudou uzavřeny žádné smluvní vztahy.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace